Vanliga frågor / Frågor och svar / Karens och självrisktid

Självrisktid, karenstid och andra tidsbestämda begränsningar

Välj vilken fråga som du vill läsa mer om angående självrisktid, karenstid eller andra tidsbestämda begränsningar.

Vad är självrisktid?

Självrisktiden motsvarar sju arbetslösa arbetsdagar. Om du är helt arbetslös är självrisken sju vardagar. Arbetslöshetskassan upprättar alltid självrisktiden då betalningen för maximitid börjar om från början. Självrisktiden ska fullgöras under åtta på varandra följande kalenderveckor. Man har inte rätt till dagpenning under självrisktiden (undantag te-tjänster).

Vad är karens?

Karens är en tidsperiod som upprättats av TE-centralen och för vilken ingen dagpenning betalas ut (undantag te-tjänster). Karensen är 30, 60 eller 90 dagar. En karens på 90 dagar kan man till exempel då få man själv sagt upp sig från arbetet utan giltig orsak.

Då mitt arbetsförhållande upphörde fick jag stödpaket. Hur påverkar detta min dagpenning?

Stödpaket man fått för heltidsarbete periodiseras från det att arbetsförhållandet upphör. Stödpaketets summa periodiseras enligt arbetförhållandets senast beräknade dagslön. Enligt samma princip periodiseras alla extra ersättningar som har att göra med att arbetsförhållandet upphör, t.ex. gyllene handslag, engångsersättning, o.dyl.

Varför vill kassan ha en utredning av vad jag har gjort under tiden trots att jag har tre månaders karens?

Kassan behöver en oavbruten utredning för att kunna se om villkoret för tid i arbete uppfylls.


Om du har arbetat under karenstiden ska du även skicka in ett löneintyg till kassan.

akt

 

itf

tatsi