Vanliga frågor / Frågor och svar / Karens och självrisktid / Hur påverkar stödpaket min dagpenning?

Då mitt arbetsförhållande upphörde fick jag stödpaket. Hur påverkar detta min dagpenning?

Stödpaket man fått för heltidsarbete periodiseras från det att arbetsförhållandet upphör. Stödpaketets summa periodiseras enligt arbetförhållandets senast beräknade dagslön. Enligt samma princip periodiseras alla extra ersättningar som har att göra med att arbetsförhållandet upphör, t.ex. gyllene handslag, engångsersättning, o.dyl.

akt

 

itf

tatsi