Vanliga frågor / Frågor och svar / Karens och självrisktid / Vad är karens, självrisk?

Vad är karens, självrisk?

Karens är en tidsperiod som upprättats av TE-centralen och för vilken ingen dagpenning betalas ut (undantag te-tjänster). Karensen är 30, 60 eller 90 dagar. En karens på 90 dagar kan man till exempel då få man själv sagt upp sig från arbetet utan giltig orsak.

Självrisktiden motsvarar sju arbetslösa arbetsdagar. Om du är helt arbetslös är självrisken sju vardagar. Arbetslöshetskassan upprättar alltid självrisktiden då betalningen för 500 dagars maximitid börjar om från början. Självrisktiden ska fullgöras under åtta på varandra följande kalenderveckor. Man har inte rätt till dagpenning under självrisktiden (undantag te-tjänster).

akt

 

itf

tatsi