Vanliga frågor / Frågor och svar / Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Välj vilken fråga som du vill läsa mer om angående medlemsavgifter.

Jag betalar själv min medlemsavgift och behöver referensöverföringsnummer för att betala medlemsavgiften – var får jag det?

Kontakta ditt fackförbunds medlemsregister i allt som har med medlemsavgifter och medlemskap att göra:

Om du är medlem i AKT:

Kontakta Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:s medlemsregister: mon-fre 8.30 -16.00 på tfn 09 6131 1244 och e-post: jasenrekisteri[a]akt.fi

Om du är medlem i Sjömans-Unionen:

Kontakta Sjömans-Unionens medlemsregister: Tiina Kytölä, tfn 09 6152 0257 och e-post: tiina.kytola[a]smu.fi.

På vilka inkomster betalas medlemsavgiften?

Medlemsavgiften betalas på alla skattepliktiga förvärvsinkomster och förmåner som utbetalas av arbetslöshetskassan. Medlemsavgiften betalas inte på övriga sociala förmåner.

Kan jag använda det gamla referensnumret när jag betalar medlemsavgiften?

Du måste inte använda det gamla referensnumret vid betalning av medlemsavgifter.

Referensnumret i räkningen ändras varje månad. När du använder det korrekta referensnumret, kontrollerar du samtidigt att betalningen kan anknytas till den respektive månaden.

Mer information om medlemsgifter från AKT:s medlemsregister tfn. 09 6131 1244 mån-fre 8.30-16.00 och e-post jasenrekisteri[a]akt.fi. Om du är medlem i Sjömans-Unionen, kontakta Sjömans-Unionens medlemsregister angående medlemsavgifter och medlemskap: Tiina Kytölä, tfn 09 6152 0257 och e-post: tiina.kytola[a]smu.fi.

akt

 

itf

tatsi