Vanliga frågor / Frågor och svar / Medlemsavgifter / Var får jag referensöverföringsnummer för att betala medlemsavgiften själv?

Jag betalar själv min medlemsavgift och behöver referensöverföringsnummer för att betala medlemsavgiften – var får jag det?

Kontakta ditt fackförbunds medlemsregister i allt som har med medlemsavgifter och medlemskap att göra: 

Om du är medlem i AKT:

Kontakta Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:s medlemsregister har jour månkl 9.30 -13.00 på tfn 09 613 11 244 och e-post: jasenrekisteri@akt.fi

Om du är medlem i Sjömans-Unionen:

Kontakta Sjömans-Unionens medlemsregister angående medlemsavgifter och medlemskap : Tiina Kytölä, tfn 09 6152 0257 och e-post: tiina.kytola@smu.fi.

akt

 

itf

tatsi