Vanliga frågor / Frågor och svar / När maximitid uppfylls / tilläggsdagar / pension / Jag är född år 1952 och har fått dagpenning i 500 dagar. Vad ska jag göra efter det?

Jag är född år 1952 och har snart fått inkomstrelaterad dagpenning i 500 dagar. Vad ska jag göra efter det?


Om en person som är född mellan 1950–1954 fyller 59 år INNAN maxtiden på 500 dagar uppfylls kan han utöver de 500 dagarna få inkomstrelaterad dagpenning till och med slutet av den kalendermånad då han fyller 65 år. Förutsättningen är dessutom att personen har arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren. Om ovannämnda förutsättningar uppfylls kan du fortsätta att fylla i ansökan som tidigare.

akt

 

itf

tatsi