Vanliga frågor / Frågor och svar / Skattekortet och beskattningsbeslutet

Skattekortet och beskattningsbeslutet

Välj vilken fråga som du vill läsa mer om angående skattekort och beskattningsbeslut.

Bör jag skicka det skattekort, som jag har fått från beskattaren, till kassan i samband med min första ansökan?

Kassan får skatteuppgifter direkt från skattemyndigheten.

Normalt skattekort eller ändringsskattekort?

Förskottsinnehållningsprocenten på skattekort utfärdade för lön höjs vid betalning av inkomstrelaterad dagpenning till minst 25 procent.

Hör med din skattebyrå om du behöver skicka ett ändringsskattekort för förmåner till arbetslöshetskassan. Inga höjningar eller sänkningar görs på ändringsskattekort för arbetslöshetsförmåner, utan innehållningsprocenten är den som skattemyndigheten har beräknat åt dig.

Vid vilka situationer behöver arbetslöshetskassan det senast fastställda beskattningsbeslutet?

Beskattningsbeslutet hebövs om du är agare av jord- och/eller skogbruk eller du har företagsverksamhet som bisyssla.

akt

 

itf

tatsi