Siirry sisältöön

Työttömyysturvaan on koronatilanteesta johtuen tullut väliaikaisia muutoksia, jotka ovat voimassa takautuvasti 16.3. lähtien ja ovat voimassa 31.7.2020 saakka.

Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Tämä nopeuttaa lomautettujen jäsenten työttömyysturva-asioiden käsittelyä. Lomautettujen ei myöskään tarvitse väliaikaisen lain mukaan laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin.

Lomautettujen tulee kuitenkin ilmoittautua normaalisti TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi lomautuksen alkaessa. Samoin heidän on otettava vastaan työnantajan tarjoama työ.

Päivärahaa maksetaan työttömyyden tai lomautuksen alusta ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa niiden henkilöiden kohdalla, joiden työttömyys tai lomautus on alkanut 16.3. tai sen jälkeen.

Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden 26 viikon työskentelyedellytys ei täyty ja joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 3.7.2020.

Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjien perheenjäseniä, joiden työssäoloedellytys laski 52 viikosta 26 viikkoon.

Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lomautuspäivät eivät tällöin kerrytä laskuria ajalla 16.3.-30.6.2020.