Siirry sisältöön

Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa ja Kuljetusalan Työttömyyskassa ovat edustajiston kokouksissaan 13.8.2020 ja 14.8.2020 hyväksyneet sopimuksen Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassan sulautumisesta Kuljetusalan Työttömyyskassaan 1.1.2021 lukien.

Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle.

Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti 30.9.2020 mennessä Finanssivalvontaan, PL 103, 00101 Helsinki. Hakemusasiakirjat ovat virka-aikana nähtävissä Finanssivalvonnassa, osoite: Snellmaninkatu 6, 1 krs., Helsinki.

Helsingissä 25. päivänä elokuuta 2020

Satu Luojola

lakimies