Siirry sisältöön

Hakemusten käsittelytilanne 4.12.2020

Uudet hakemukset otetaan käsittelyyn noin 1 viikon kuluessa, tällä hetkellä käsitellään 24.11. saapuneita hakemuksia.

Sovitellun päivärahan hakemukset otetaan käsittelyyn n. 1 viikon kuluessa, tällä hetkellä käsitellään 27.11. saapuneita hakemuksia.

Kokonaan työttömien ja lomautettujen jatkohakemukset ovat maksussa nopeimmillaan 2-3 arkipäivän kuluttua.

Toivomme, että vältät käsittelyaikaa koskevia tiedusteluja, jotta voimme keskittyä hakemusten käsittelyyn. Hakemuksen käsittelyn kiirehtiminen ei ole mahdollista.

Oman Netta-verkkopalvelun kautta lähetetyn hakemuksesi saapumispäivän voit tarkistaa Netta-verkkopalvelun hakemusten käsittelyseurannasta, joka löytyy Hakemukset-välilehdeltä.

Jotta hakemuksesi käsittely olisi mahdollisimman nopeaa, täytä hakemus huolellisesti ja tarkista, että hakemuksen mukana on kaikki tarvittavat liitteet.

Handläggningstiderna för ansökningar 4.12.2020

Nya ansökningar tas upp till behandling inom 1 vecka, för tillfället behandlas det ansökningar som har skickats till kassan 24.11.

Ansökningar om jämkad dagpenning tas upp till behandling inom 1 vecka för tillfället behandlas det ansökningar som har skickats till kassan 27.11.

Fortsatta ansökningar för helt arbetslösa eller permitterade
betalas ut snabbast inom 2-3 vardagar.

Vi hoppas att du undviker förfrågningar som gäller handläggningstider. Detta för att vi skall ha bättre tid att fokusera på att behandla ansökningarna. Det är inte möjligt att påskynda behandlingen. Du kan följa hur handläggningen framskrider på denna sida som uppdateras varje vardag.

Du kan kolla upp ankomstdagen av din egen ansökan på nättjänst (Ansökningar > Följa upp handläggningen av ansökan).

För att behandlingen av din egen ansökan ska ske så snabbt som möjligt, fyll i ansökan noggrant och kontrollera att du har skickat alla behövliga bilagor.