Siirry sisältöön

Työttömyysturvalain poikkeukset jatkuvat vielä vuonna 2021. Työttömyysturvalain muutokset on vahvistettu 17.12.2020 ja ne astuvat voimaan 1.1.2021. Vuodenvaihteen jälkeen muun muassa seuraavat poikkeukset ovat vielä voimassa.

Lomautetuilla on mahdollista opiskella päätoimisesti ilman, että opinnot vaikuttavat työttömyysturvaan. Tämä koskee 16.3.2020 jälkeen alkaneita lomautuksia. Poikkeus on voimassa 31.12.2021 saakka.

Päätoimiset yrittäjät voivat saada työmarkkinatukea, mikäli heidän yritystoimintansa on keskeytynyt koronapandemian seurauksena.

Sovitellun päivärahan osalta suojaosaa on nostettu 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa ja 279 eurosta 465 euroon neljän kalenteriviikon aikana. Tämä muutos on voimassa vielä 31.3.2021 saakka. Lakimuutoksen myötä päivärahan sovittelussa ei käytetä ns. erityistä sovittelujaksoa ja sille jaksolle tehtyä laskennallista palkkaa. Yritystuloa saavien kohdalla luotetaan yrittäjän omaan selvitykseen tuloista sovitellun päivärahan suhteen.

Seuraavat väliaikaiset muutokset työttömyysturvassa puolestaan päättyvät 31.12.2020:

  • Työnhaun voimassaolo ei pääty TE-palvelujen verkkopalvelussa tehtyjen erehdysten takia.
  • Työnhakijan oikeus työttömyysetuuteen jatkuu työttömyysturvalaissa tarkoitettujen lyhytkestoisten opintojen estämättä, vaikka opinnot viivästyvät koronaviruspandemian takia yli kuuteen kuukauteen.
  • Työnhakija voi keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun koronaviruspandemiasta johtuvasta perustellusta syystä.
  • Työnhakijan omaehtoisten opintojen 24 tai 48 kuukauden enimmäistukiaikaa voidaan jatkaa, jos opintojen eteneminen on viivästynyt koronaviruspandemian vuoksi.
  • Työttömäksi ja lomautetuksi jääneelle maksetaan työttömyysetuutta myös viiden päivän omavastuun ajalta.
  • Palkansaaja voi saada oikeuden työttömyyspäivärahaan 13 kalenteriviikon työssäoloehdolla tavanomaisen 26 kalenteriviikon sijaan.
  • Työttömyyspäivärahan enimmäisaika ei kulu.

Lähde ja lisätietoja: TEM