Siirry sisältöön

Hallitus on linjannut, että työttömyysturvan poikkeussääntöjä jatketaan 30.6. asti. Tämä koskee päivärahan suojaosaa, liikkuvuusavustuksen matka-ajan edellytystä, työttömyysetuuden maksamista ennakkona sekä ns. erityistä sovittelujaksoa.

Työttömyysturvan suojaosa on koronan vuoksi korotettu normaalista 300 eurosta 500 euroon kuukauden sovittelujaksolla ja 279 eurosta 465 euroon neljän viikon hakujaksolla. Tämä tarkoittaa sitä summaa, minkä työtön työnhakija voi ansaita ilman, että se vaikuttaa etuuden määrään.

Liikkuvuusavustuksen matka-ajan edellytys pysyy lyhennettynä eli kahdessa tunnissa normaalin kolmen tunnin sijaan. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, jos henkilö saa kokoaikatyön ja matka-aika ylittää kaksi tuntia tai joutuu muuttamaan vastaavan etäisyyden verran työn vuoksi.

Etuutta voidaan maksaa edelleenkin ennakkona laajennetusti. Etuutta voidaan maksaa hakemuksen perusteella ilman päätöstä enintään kuudelta kuukaudelta, kun normaalisti kyseinen aika on kaksi kuukautta.

Soviteltujen päivärahojen osalta ns. erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista palkkaa ei sovelleta lain voimassaollessa. Myös yritystulot sovitellaan yrittäjän oman ilmoituksen peruteella 30.6.2021 saakka.

Laki astuu voimaan mahdollisimman pian ja on voimassa 30.6.2021 asti.

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysministeriö