Siirry sisältöön

Kassalle toimitetuissa 1.2.2021 lukien voimassa olevissa verotiedoissa verottaja on arvioinut ansiosidonnaisen päivärahan tulorajan ja se perustuu palkkaa varten annetulla verokortilla näkyvään arvioon palkanmäärästä ja on n. 60 % tästä.

Huomioi, että tämä tuloraja eroaa palkkaa varten annetun verokortin tulorajasta.

Työttömyyskassa suosittelee toimittamaan muutosverokortin koskien etuutta, jonka voi pyytää OmaVerossa. Tällöin kassa pidättää veron muutosverokortin mukaisesti.

Pyydettäessä  verottaja toimittaa muutosverokortit kassalle sähköisesti.

Työttömyyskassa saa pääsääntöisesti suorasiirtona verottajalta ennakonpidätysprosentit 1.2. lukien.

Jos kassalla ei ole toimitettu muutosverokorttia etuutta varten, ansiosidonnaisesta päivärahasta pidätetään veroa vähintään 25 % riippumatta siitä, mikä veroprosentti näkyy palkan verokortilla.Vähintään 25 prosentin ennakonpidätys perustuu Verohallinnon päätökseen ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä.

Tarkempaa tietoa veroprosentin ja tulorajojen laskennasta tulee kysyä verottajalta.