Siirry sisältöön

TE-toimistojen uusi asiakaspalvelumalli astui voimaan 2.5.2022 kaikissa TE-toimistoissa ja kuntakokeilukunnissa.

Uudessa mallissa tarjotaan enemmän tukea työnhakuun ja siihen sisältyy myös uusi työnhakuvelvollisuus. Työttömyysetuuden saamisen edellytys jatkossa on, että kuukauden aikana tulee pääsääntöisesti hakea neljää työpaikkaa. Tästä voidaan kuitenkin poiketa tietyissä tilanteissa, kuten lomautuksen, opiskelujen tai osa-aikatyön aikana.

Uuden mallin myötä korvauksettomat määräajat eli karenssit lyhenevät. Mallissa tulee käyttöön 4-portainen seuraamusjärjestelmä, jonka tarkastelujakso on 12 kk. Ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraa huomautus, toisesta voidaan asettaa 7 päivän karenssi ja kolmannesta 14 päivän karenssi. Mikäli työnhakija kieltäytyy velvoittavista työtarjouksista neljä kertaa vuoden aikana tai laiminlyö työllistymissuunnitelmaansa liittyviä toimia, voi tästä seurata työnhakuvelvoite.

TE-toimisto tai kunta antaa lausunnot ja määrää seuraamukset.

Lue lisää:

TE-toimistojen uusi asiakaspalvelumalli

UKK Pohjoismainen työnhakumalli

Työnhakijan on haettava neljää työpaikkaa kuukaudessa