Siirry sisältöön

Vuorottelukorvauksen hakeminen ja maksaminen

TE-toimistolle on toimitettava ennen vuorotteluvapaan alkamista:

  • sinun ja työnantajan allekirjoittama vuorottelusopimus alkuperäisenä
  • selvitys vapaan edellytysten täyttymisestä eli esimerkiksi kopio palkkatodistuksestasi, josta ilmenee edeltävän 13 kuukauden työssäolo ja sen kokoaikaisuus

TE-toimistolle on toimitettava viipymättä vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen:

  • luotettava selvitys työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi eli esimerkiksi kopio työsopimuksesta tai määräyskirjasta

Vaikka olisit sopinut, että työnantaja toimittaa edellä mainitut asiakirjat TE-toimistoon, varmista silti itse ennen vuorotteluvapaalle jäämistä, että ne ovat varmasti TE-toimistolla. Voit samalla varmistaa TE-toimistosta, että heillä on kaikki tarvittava työvoimapoliittisen lausunnon antamiseksi kassalle.

Vuorottelukorvaushakemus kassalle jo hyvissä ajoin ennen vapaan alkamista

Voit jättää hakemuksen kassalle jo hyvissä ajoin ennen vapaan alkamista. Kätevimmin teet tämän Kuljetusalan Työttömyyskassan verkkopalvelussa. Ensimmäisen hakemuksen jälkeen ei toimiteta jatkohakemuksia kuten ansiopäivärahassa, mutta sinun tulee ilmoittaa kassalle ja TE-toimistolle vuorottelukorvauksen maksamiseen vaikuttavista muutoksista välittömästi (esimerkiksi työllistymisestä vuorotteluvapaan aikana).

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

  • palkkatodistus vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksukausilta vähintään 52 viikon ajalta
  • kopio vuorotteluvapaasopimuksesta

Vuorottelukorvauksen takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Hakemuksen liitteet

Vuorottelukorvauksen hakijan on annettava kassalle hakemuksen käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Jos olosuhteissasi tapahtuu vuorottelukorvausoikeuteesi vaikuttavia muutoksia, niistä on ilmoitettava kassaan viipymättä.

Vuorottelukorvaushakemuksen käsittelyyn tarvittavat liitteet:

  • Palkkatodistus vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksukausilta vähintään 52 viikon ajalta
  • Kopio vuorotteluvapaasopimuksesta

Vuorottelukorvauksen maksaminen

Työttömyyskassa tekee päätöksen vuorottelukorvauksestasi ja huolehtii sen maksamisesta vuorotteluvapaasi ajan. Ensimmäisen hakemuksen jälkeen ei toimiteta jatkohakemuksia kuten ansiopäivärahassa, mutta sinun tulee ilmoittaa kassalle ja TE-toimistolle vuorottelukorvauksen maksamiseen vaikuttavista muutoksista välittömästi esimerkiksi työhön menosta vuorotteluvapaan aikana.

Ensimmäinen vuorottelukorvaus voidaan maksaa vajaana jaksona. Sen jälkeen maksu tapahtuu neljän viikon välein ilman eri hakemusta. Vuorottelukorvauksen maksupäivä on torstaina.