Jäsenyys

Jäsenyys

Työttömyyskassan maksamien etuuksien saamisen ehtona on, että henkilö on työttömyyskassan jäsen. Liity tästä!

Työttömyyskassan jäsenyyttä haettaessa henkilön tulee olla palkkatyössä. Jäsenyyden voi säilyttää 68 ikävuoteen saakka. Ammattiliittoon voi liittyä oppilasjäseneksi jo opiskeluaikana, mutta työttömyyskassan jäsenyys voi alkaa vasta työn alkaessa. Jäseneksi liitytään täyttämällä jäsenhakemus. Jäsenhakemus on monissa tapauksissa samalla myös jäsenmaksujen perintävaltakirja. Valtakirjan perusteella työnantaja on valtuutettu perimään palkasta jäsenmaksut palkanmaksun yhteydessä. Jos et halua, että työnantaja perii jäsenmaksun palkasta, voit maksaa jäsenmaksut kuukausittain viitteellisiä pankkisiirtoja käyttäen.

Riippuen alastasi voit liittyä joko Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n tai Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n jäseneksi, jolloin liityt samalla Kuljetusalan Työttömyyskassaan. On myös mahdollista liittyä pelkästään Kuljetusalan Työttömyyskassan jäseneksi.

 

Kassan jäsenenä voit saada työttömyyden kohdatessa ansiosidonnaista päivärahaa, jos:

  • olet kokonaan työtön
  • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon
  • jäsenyytesi työttömyyskassaan on kunnossa
  • olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana
  • olet iältäsi 17-64-vuotias (lomautustilanteessa 17-67-vuotias)

akt

 

itf

tatsi