Jäsenyys / Jäsenkelpoisuus

Jäsenkelpoisuus

Kuljetusalan Työttömyyskassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta, ja joka työskentelee kuljetus- ja siihen liittyvillä ammattialoilla, kuten ahtaus-, huolinta-, huoltokorjaamo-, liikenneopetus-, matkailu-, terminaali- ja öljytuotealoilla sekä kauppalaivastossa, rannikko- ja sisävesiliikenteessä, hinaajissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä tai sen kanssa tekemisissä olevissa tehtävissä.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Yrittäjät eivät siis voi vakuuttaa itseään työttömyyden varalta Kuljetusalan Työttömyyskassassa. Sivutoiminen yritystoiminta ei kuitenkaan ole este palkansaajakassaan kuulumiselle. Pääsääntöisesti et voi hakea jäsenyyttä myöskään työttömänä tai kokoaikaisesti lomautettuna.


Lisätietoa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Kuljetusalan Työttömyyskassan jäseneksi liittymisestä saat AKT:n nettisivuilta tai jäsenrekisteristä jasenrekisteri[a]akt.fi / p. 09 6131 1244.


Lisätietoa Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n ja Kuljetusalan Työttömyyskassan jäseneksi liittymisestä saat SMU:n nettisivuilta tai jäsenpalvelusta jasenrekisteri[a]smu.fi / p. 09 6152 0257.


Lisätietoa pelkästä Kuljetusalan Työttömyyskassan jäsenyydestä saat kassan henkilökohtaisesta puhelinpalvelusta p. 09 613 111 maanantaista perjantaihin klo 9.00–12.00.

akt

 

itf

tatsi