Näin haet etuutta / Ansiopäivärahan hakeminen

Ansiopäivärahan hakeminen

Ilmoittautuminen TE-toimistoon

Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun on heti työttömäksi jäädessäsi ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti.

Työnhaku tulee ensisijaisesti aloittaa TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelussa.HUOM! Henkilöasiakkaan asiointiin on tullut muutoksia 1.7.2017 alkaen. Toimintaohjeet, asiointitavat ja määräajan vaihtelevat työnhakijaksi ilmoittautumisen tai työnhaun muutostietojen yhteydessä antamiesi tietojen perusteella.
Lue lisää: Muutoksia henkilöasiakkaan asioinnissa | TE-toimiston tiedote 12.7.2017


 

Verkkopalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. TE-palvelujen ohje asiointiin: Näin asioit kanssamme. TE-toimistossa voi aloittaa työnhaun silloin, kun verkkopalvelun käyttö ei onnistu.

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon siitä, täyttyvätkö laissa ansiopäivärahan maksamiselle määritellyt työvoimapoliittiset edellytykset kohdallasi. Jos esimerkiksi opiskelet päätoimisesti tai harjoitat päätoimista yritystoimintaa, oikeutta ansiopäivärahaan ei ole. Ilmoittautumisen jälkeen arvioit yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa palvelutarpeesi ja laaditte suunnitelman, jossa sovitaan, miten etsit työtä ja miten TE-toimisto voi tukea sinua työnhaussa.

Tarkempaa tietoa saat osoitteesta http://www.te-palvelut.fi.

 

Ansiopäivärahan hakeminen

Ansiopäivärahaa maksetaan vain hakemuksen perusteella. Voit hakea ansiopäivärahaa verkkopalvelun tai perinteisen postin välityksellä. Kassa lähettää sinulle hakemuslomakkeen sinulle myös infopaketin mukana, kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Ansiopäivärahaa haetaan jälkikäteen neljän viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Poikkeuksen muodostaa ensimmäinen ansiopäivärahahakemus, jonka voit lähettää kassalle jo siinä vaiheessa on kun olet ollut työttömänä kaksi viikkoa maanantaista sunnuntaihin. Mikäli työttömyytesi alkoi keskellä viikkoa, täytä ensimmäinen hakemus kyseisen viikon loppuun sekä kahdelle seuraavalle viikolle. Jos hakujaksolle sisältyy osa-aikatyötä, haetaan päivärahaa aina kyseessä olevan työn palkanmaksujaksojen mukaisesti eli jos osa-aikatyön palkanmaksujakso on kalenterikuukausi, haetaan myös päivärahaa kalenterikuukausittain.

Päivärahahakemus tulee täyttää huolellisesti lomakkeen ohjeiden mukaisesti ja hakemuksen mukana on toimitettava käsittelyä varten tarvittavat liitteet. Puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää käsittelyä.

Merkitse selvitykseksi jokaisen päivän (myös lauantai ja sunnuntai) kohdalle oletko ollut:

  • työtön
  • työssä (merkitse myös työtunnit)
  • lomautettu
  • sairaana (merkitse myös oletko saanut sairausajanpalkkaa tai oletko hakenut sairauspäivärahaa Kelasta)
  • pekkasvapaalla (merkitse tunnit)
  • työnantajan maksamalla arkipyhäpäivällä
  • palkallisella vuosilomalla
  • työllistymistä edistävässä palvelussa (TE-palvelu)
  • poissa työllistymistä edistävästä palvelusta (TE-palvelu)

 

Jos täytät hakemuksen verkkopalvelussa, etkä löydä tilanteeseesi sopivaa selvitystä, voit valita Muu ja kirjoittaa päiväkohtaisen tiedon lisätietoja-kenttään omin sanoin tai lähettää hakemuksen lähettämisen jälkeen viestin kassalle (Viestintä -> Kirjoita uusi viesti), jossa selvennät tilannettasi.

Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen. Kassa ottaa huomioon omavastuupäivät ja muut mahdolliset korvauksettomat päivät.

 

Hakemuksen lähettäminen

Allekirjoita ja lähetä hakemus kassalle liitteineen aikaisintaan viimeisenä haettavana päivänä. Kätevimmin teet tämän verkkopalvelussa, mutta paperinen hakemus on mahdollista postittaa osoitteeseen: Kuljetusalan Työttömyyskassa, PL 65, 00531 Helsinki.

Voit myös tuoda hakemuksesi kassan asiakaspalvelun postilaatikkoon osoitteessa Siltasaarenkatu 3-5, 00530 Helsinki tai viedä sen liiton aluetoimistoon, josta se postitetaan kassalle.

Päivärahahakemukset käsitellään saapumispäivän mukaan järjestyksessä. Voit seurata oman hakemuksesi käsittelyn etenemistä verkkopalvelusta. Etusivun Ajankohtaista-palstalla julkaisemme lisäksi arkipäivisin tiedotteen hakemusten käsittelytilanteesta.

Kun hakemus on käsitelty, kassa lähettää sinulle kirjallisen päätöksen.

Jos kassa on hylännyt ansiopäivärahahakemuksesi esimerkiksi TE-toimiston määräämän karenssin tai taloudellisen etuuden jaksotusajalta, toimita kassalle seuraavan hakemuksen yhteydessä vapaamuotoinen selvitys ajankäytöstäsi ko. aikana. Kassa tarvitsee aukottoman selvityksen ajankäytöstäsi, joten ilmoita kassalle vapaamuotoisella selvityksellä, oletko ollut karenssin/jaksotuksen ajalla työtön vai työssä (jolloin palkkatodistus tulee toimittaa kassalle).

Kassa toimittaa sinulle ensimmäisen maksuilmoituksen mukana ansiopäivärahan jatkohakemuksen. Jatkohakemuksen voit kuitenkin lähettää kätevästi ja ilman postikuluja verkkopalvelun kautta.

Ansiopäivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alusta lukien tai siitä päivästä lukien, kun sitä halutaan maksettavaksi. Kolmen kuukauden määräaika koskee myös jatkohakemusta sekä lapsikorotuksen ja kulukorvauksen hakemista. Määräaika lasketaan siitä päivästä, kun hakemus on saapunut kassaan.

 

Ennakkomaksu

Työttömyyskassa voi maksaa työttömyyspäivärahaa siihen oikeutetulle ennakkona hakemuksen perusteella ilman päätöstä.  Maksettu ennakko kuitataan myöhemmin myönnettävästä työttömyysetuudesta tai jollei oikeutta etuuteen synnykään, se voidaan periä takaisin. Varsinainen valituskelpoinen päätös annetaan, kun asia käsitellään lopullisesti.

Ennakkoa voidaan maksaa aikaisintaan silloin, kun päivärahahakemuksen vireille tulosta on kulunut kuukausi. Ennakkoa on pyydettävä erikseen puhelimitse p. 09 -613 111 tai lähettämällä pyyntölomake verkkopalvelun kautta. Ennakko maksetaan kokonaan työttömälle tai kokonaan lomautetulle. Ennakko maksetaan peruspäivärahan suuruisena ilman lapsikorotuksia ja korkeintaan 43 päivältä. Ennakkomaksua ei makseta henkilölle, joka on saanut toimeentulotukea hakemuksen ajalta.

akt

 

itf

tatsi