Näin haet etuutta / Jos jäät vuorotteluvapaalle

Olet jäämässä vuorotteluvapaalle

 

Sovi työnantajan kanssa vuorotteluvapaastasi kirjallisella vuorotteluvapaasopimuksella

Yksi vuorotteluvapaan edellytyksistä on 20 vuoden työhistoria. Mikäli olet epävarma työhistoriaedellytyksen täyttymisestä, voit pyytää meitä laskemaan työhistoriasi. Lue muista vuorotteluvapaan edellytyksistä tarkemmin täältä.

TE-toimistolle on toimitettava ennen vuorotteluvapaan alkamista:

  • sinun ja työnantajan allekirjoittama vuorottelusopimus alkuperäisenä
  • selvitys vapaan edellytysten täyttymisestä eli esimerkiksi kopio palkkatodistuksestasi, josta ilmenee edeltävän 13 kuukauden työssäolo ja sen kokoaikaisuus

 

TE-toimistolle on toimitettava viipymättä vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen:

  • luotettava selvitys työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi eli esimerkiksi kopio työsopimuksesta tai määräyskirjasta

 

Vaikka olisit sopinut, että työnantaja toimittaa edellä mainitut asiakirjat TE-toimistoon, varmista silti itse ennen vuorotteluvapaalle jäämistä, että ne ovat varmasti TE-toimistolla. Voit samalla varmistaa TE-toimistosta, että heillä on kaikki tarvittava työvoimapoliittisen lausunnon antamiseksi kassalle.

Vuorottelukorvaushakemus kassalle

Voit jättää hakemuksen kassalle jo hyvissä ajoin ennen vapaan alkamista. Kätevimmin teet tämän Kuljetusalan Työttömyyskassan verkkopalvelussa. Työttömyyskassa tekee päätöksen korvauksesta ja huolehtii sen maksamisesta vuorotteluvapaasi ajan. Ensimmäisen hakemuksen jälkeen ei toimiteta jatkohakemuksia kuten ansiopäivärahassa, mutta sinun tulee ilmoittaa kassalle ja TE-toimistolle vuorottelukorvauksen maksamiseen vaikuttavista muutoksista välittömästi (esimerkiksi työllistymisestä vuorotteluvapaan aikana).

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

  • palkkatodistus vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksukausilta vähintään 52 viikon ajalta
  • kopio vuorotteluvapaasopimuksesta

 

 

Joissakin tilanteissa kassa tarvitsee hakemuksen käsittelyä varten muitakin liitteitä.

akt

 

itf

tatsi