Näin haet etuutta / Jos sinut lomautetaan

Jos sinut lomautetaan


Sinut on lomautettu tai työaikaasi on lyhennetty lomautuksella

Työsopimus

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio työsopimuksestasi

Lomautusilmoitus

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lomautusilmoitus

Palkkatodistus

Pyydä työnantajaasi täyttämään palkkatodistus työttömyyskassaa varten vähintään 26:lta työssäoloehdon täyttävältä viikolta hakemuksen liitteeksi. Työssäoloehtoon luetaan kalenteriviikot, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia.

TE-toimisto

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänäsi TE-toimistoon työnhakijaksi osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Päivärahahakemus kassalle

Voit lähettää ensimmäisen päivärahahakemuksen kassalle lomautuksen kestettyä kaksi kokonaista kalenteriviikkoa. Kätevimmin teet tämän Kuljetusalan Työttömyyskassan verkkopalvelussa. Muista hakea etuutta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta.

Pääsääntöisesti kokonaan lomautettujen tulee hakea etuutta neljän kalenteriviikon jaksoissa. Jos olet lomautettu lyhennetylle työviikolle tai työpäivälle, tulee sinun hakea päivärahaa palkanmaksujaksoittain, mutta kuitenkin niin, että täytät hakemuksen palkanmaksujakson päättymistä seuraavaan sunnuntaihin. Kassa ohjeistaa sinut oikeaan hakujaksoon ensimmäisen hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

 

Joissakin tilanteissa kassa tarvitsee hakemuksen käsittelyä varten muitakin liitteitä. Lisää ohjeita ansiopäivärahan hakemisesta ja muista mahdollisesti tarvittavista liitteistä löydät vasemmanpuoleisesta valikosta.

akt

 

itf

tatsi