Aktiivimalli

Työttömän työnhakijan on täytettävä 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana niin kutsuttu aktiivisuusedellytys, jotta ansiopäivärahaa voidaan maksaa täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan päivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä.

Mikäli et täytä aktiivisuusedellytystä, työttömyysetuutesi tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Ensimmäinen tarkastelujakso alkaa, kun sinulle aletaan maksaa päivärahaa.


Aktiivisuusedellytyksen täyttäminen

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos 65 maksupäivän aikana

  • työskennellyt yhteensä vähintään 18 tuntia tai
  • ansainnut yritystoiminnassa vähintään 246 euroa (vuonna 2019) tai
  • ollut vähintään viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai muussa työllistymistä tukevassa palvelussa tai toiminnassa tai
  • opiskellut vähintään viisi päivää lyhytkestoisesti tai sivutoimisesti.


1.4.2019 alkaen aktiivisuusedellytys täyttyy myös osassa kuntien, järjestöjen ja työnantajien järjestämää toimintaa. Lisätietoa: 21.2.2019 - Katso tästä, miten aktiivisuusedellytyksen voi täyttää huhtikuun jälkeen

Voit etsiä sopivia aktiivisuusedellytyksen täyttäviä palveluja Suomi.fi-palvelussa.

Huomaathan, että esimerkiksi työtä ja palveluaikaa ei voi laskea yhteen aktiivisuusedellytystä laskettaessa. Myös osa eri palveluista ja opinnoista on sellaisia, joita ei voi laskea yhteen.

Jos aktiivisuusedellytyksen katsotaan tarkastelujaksolla täyttyneen, ansiopäivärahasi maksetaan seuraavalta 65 maksupäivältä täytenä.

Seuraava 65 maksupäivän aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa edellisen jakson päättyessä. Lisäksi tietyissä tilanteissa, muun muassa työssäoloehdon täyttyessä tai yli 2 viikkoa kestäneen kokoaikatyön jälkeen, tarkastelujakso alkaa alusta ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää. Myös karenssin jälkeen tarkastelujakso alkaa alusta ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää.


Tilanteet, joissa aktiivisuutta ei seurata

Tietyissä tilanteissa aktiivisuutta ei seurata eikä etuuden tasoa myöskään alenneta. Aktiivisuusedellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos

  • olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odotat päätöstä
  • työskentelet omais- tai perhehoitajana
  • saat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
  • yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.


Yllä mainitusta tilanteesta kannattaa ilmoittaa työttömyyskassalle viipymättä.

Aktiivisuusedellytys koskee lisäpäivillä olevia.


Alennettua päivärahaa ei alenneta uudelleen

4,65 prosentin vähennys seuraavan 65 maksupäivän ajaksi lasketaan aina täydestä päivärahasta. Jos ansiopäivärahaasi on alennettu ja aktiivisuusedellytys jää täyttymättä myös kuluvalla tarkastelujaksolla, seuraavan 65 maksupäivän päivärahan määrä lasketaan täydestä, ei kertaalleen alennetusta päivärahasta.

akt

 

itf

tatsi