Tietoa etuuksista / Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen. Työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta jäädä vuorotteluvapaalle. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaasta kirjallisella vuorottelusopimuksella.

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä tai työntekijä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta, siirtyy työnantajansa kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuorotteluvapaalle.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhteen alkamista. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiasta työtöntä työnhakijaa, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Vuorotteluvapaalta palaavalla on oikeus palata aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön. Vuorotteluvapaan sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vapaalle siirtyvä on hoitanut, mutta työajan tulee olla vähintään vapaalle lähteneen työntekijän työajan pituinen.

akt

 

itf

tatsi