Usein kysyttyä / Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturva

Kuka on yrittäjä?

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä muussa kuin työ- tai virkasuhteessa.

Yrittäjänä pidetään myös työsuhteessa olevaa henkilöä, joka omistaa joko yksin tai yhdessä perheensä kanssa riittävän suuren osan siitä yrityksestä, jossa hän työskentelee.

  • Johtavassa asemassa työskentelevä henkilö on yrittäjä, jos hänellä itsellään on vähintään 15 % tai hänen perheellään on vähintään 30 % omistusosuus kyseisestä yrityksestä.
  • Muussa kuin johtavassa asemassa työskentelevä henkilö on yrittäjä, jos hänellä tai hänen perheellään on vähintään 50 % omistusosuus yrityksestä.

 

Perheenjäseniä ovat yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvat puoliso (myös avopuoliso), omat lapset ja vanhemmat. Johtavassa asemassa on esimerkiksi toimitusjohtaja, yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen.

Ota selvää oletko lain määritelmän mukaan yrittäjä, ja kuulutko yrittäjän vai palkansaajan työttömyysvakuutuksen piiriin – etenkin, jos työskentelet perheyrityksessä.

 

Pää- ja sivutoiminen yritystoiminta

Yritystoiminta voi olla joko pää- tai sivutoimista. Te-toimisto alkaa tutkia yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta, kun työttömyys on jatkunut neljän kuukauden ajan. Jos TE-toimisto toteaa, että täytät yrittäjän määritelmän, se tutkii, työllistytkö yritystoiminnassasi pää- vai sivutoimisesti. Se, onko yrittäjyytesi pää- vai sivutoimista, vaikuttaa siihen saako yrittäjä työttömyysetuutta. Sivutoiminen yritystoiminta ei ole este palkansaajakassaan kuulumiselle tai ansiopäivärahan maksamiselle.

 

Yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtyminen

Siirtyessäsi palkansaajasta yrittäjäksi, sinulle voidaan työttömyyden aikana maksaa ansiopäiväraha palkansaajana kertyneen työssäoloehdon perusteella, jos yrittäjän työssäoloehto ei ole täyttynyt ja yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut alle 18 kuukautta. Voit jäädä tämän 18 kuukauden ajaksi palkansaajakassan jäseneksi tai siirtyä yrittäjäkassaan. Huomaathan, että yrittäjän työssäoloehto ei kerry palkansaajakassassa.

Siirtyessäsi yrittäjästä palkansaajaksi, sinulle voidaan työttömyyden aikana maksaa ansiopäiväraha yrittäjänä täyttyneen työssäoloehdon perusteella, jos palkansaajan työssäoloehto ei ole vielä täyttynyt. Voit jäädä työsuhteen alkaessa yrittäjäkassan jäseneksi tai siirtyä palkansaajakassaan. Palkansaajan työssäoloehto ei kuitenkaan kerry yrittäjäkassassa.

Suomessa on kaksi yrittäjien työttömyyskassaa, joista voit tiedustella lisätietoja yrittäjän työttömyysturvasta:

AYT | Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa
Ratavartijankatu 2
00520 Helsinki
puh. 09 2535 3100

SYT | Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Mannerheimintie 76 A 4. krs

00250 Helsinki
puh. 09 622 4830

 


 

Lisätietoja: TYJ | Yrittäjän ansiopäiväraha

akt

 

itf

tatsi