Siirry sisältöön

Jäsenkelpoisuus

Kuljetusalan Työttömyyskassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta, ja joka työskentelee kuljetus-, posti- ja merialalla ja niihin liittyvillä ammattialoilla, kuten ahtaus-, viestinvälitys- ja logistiikka, huolinta-, huoltokorjaamo-, liikenneopetus-, matkailu-, matkustamopalvelu-, terminaali- ja öljytuotealoilla sekä kauppalaivastossa, rannikko- ja sisävesiliikenteessä, hinaajissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä tai sen kanssa tekemisissä olevissa tehtävissä.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Yrittäjät eivät siis voi vakuuttaa itseään työttömyyden varalta Kuljetusalan Työttömyyskassassa. Sivutoiminen yritystoiminta ei kuitenkaan ole este palkansaajakassaan kuulumiselle. Jäsenyys ei voi alkaa työttömänä tai kokoaikaisesti lomautettuna.

Jos sinut on irtisanottu toisen maan lipun alla purjehtivalta alukselta ja asut Suomessa, lähetä liittymislomake Merimiesunioniin.