Jäsenkelpoisuus

Kuljetusalan Työttömyyskassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta, ja joka työskentelee kuljetus- ja siihen liittyvillä ammattialoilla, kuten ahtaus-, huolinta-, huoltokorjaamo-, liikenneopetus-, matkailu-, matkustamopalvelu-, terminaali- ja öljytuotealoilla sekä kauppalaivastossa, rannikko- ja sisävesiliikenteessä, hinaajissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä tai sen kanssa tekemisissä olevissa tehtävissä.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Yrittäjät eivät siis voi vakuuttaa itseään työttömyyden varalta Kuljetusalan Työttömyyskassassa. Sivutoiminen yritystoiminta ei kuitenkaan ole este palkansaajakassaan kuulumiselle. Pääsääntöisesti et voi hakea jäsenyyttä myöskään työttömänä tai kokoaikaisesti lomautettuna.