Siirry sisältöön

Muutoksenhaku

Työttömyyskassan antamaan päätökseen voi hakea muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta. Jos kassan jäsen on tyytymätön saamansa päätökseen, tulee hänen tehdä kirjallinen valitus, joka osoitetaan Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Valitus toimitetaan työttömyyskassalle. Kaikissa kassan antamissa päätöksissä on mukana valitusosoitus, jossa annetaan ohjeet valituksen tekemiselle.

Valituksen on saavuttava kassalle viimeistään 30. päivänä siitä, kun valittaja on saanut päätöksestä tiedon. Jollei kassa voi oikaista päätöstä, lähetetään valituskirjelmä liitteineen sekä kassan lausunto Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Kassa lähettää muutoksenhakijalle tiedoksi asiaan liittyvät asiakirjat ja kassan lausunnon.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta. Valitus toimitetaan tällöinkin työttömyyskassalle. Jollei kassa voi oikaista päätöstä, se toimittaa valituksen edelleen vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.