Siirry sisältöön

Ohjeet hakemuksen täyttämiseen verkkopalvelussa

Pääset täyttämään ansiopäivärahakemusta kassan verkkopalvelun etusivulta kohdasta ’Hae ansiopäivärahaa’. Ohjelma tunnistaa automaattisesti tarvitsemasi hakemustyypin.

Jos olet uusi hakija tai edellisestä maksetusta päivästä on kulunut yli 6 kuukautta, sinut ohjataan automaattisesti täyttämään laajempaa lomaketta. Tällöin avautuu lähtötilannettasi kartoittavia kysymyssivuja (Sivut 1-4). Voit seurata hakemuksen etenemistä yläreunassa olevalta riviltä. Tämä on ns. ensimmäinen hakemus.

Jos olet jo ansiopäivärahan saaja tai aiemmasta maksusta on alle 6 kuukautta, sinut ohjataan automaattisesti täyttämään suppeampaa lomaketta eli ns. jatkohakemusta. Voit siirtyä tässä ohjeessa suoraan kohtaan ’Tiedot haettavalta ajalta’.

Päivärahaa tulee hakea viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan.

Täytä laajemmassa lomakkeessa huolellisesti kohdat 1 – 4 eli 1. omat tiedot 2. työtiedot 3. etuudet ja 4 yrittäjyys. Henkilö- ja yhteystietojen lisäksi sinulta kysytään mm. tietoja hakujaksoa edeltävältä ajalta, kuten yritystoiminnasta tai työmarkkinoilta poissaolosta esimerkiksi vanhempainvapaan, kuntoutuksen tai sairauden vuoksi. 

Järjestelmä tallentaa luonnoksia automaattisesti, kun etenet lomakkeella. Jos hakemuksen jättää kesken, säilyttää järjestelmä luonnoksen 30 päivän ajan. Aiemmin tallennettu luonnos avautuu automaattisesti, kun seuraavan kerran kirjaudut verkkopalveluun ja voit jatkaa hakemuksen täyttämistä. Jos et halua, että luonnosta tallennetaan, poista valinta lomakkeen oikeasta yläkulmasta.

Tiedot haettavalta ajalta

Täytä huolellisesti hakujaksoa koskevat tiedot. 
Jos sinulle on maksettu ansiopäivärahaa lähiaikoina, avautuu lomake suoraan tästä kohtaa. 

Jos haet ansiopäivärahaa ensimmäistä kertaa, täytä hakemus vähintään kahden viikon ajalta.
Jatkohakemus taas tulee täyttää aina neljän viikon tai kuukauden jaksolta. Lyhyemmältä ajanjaksolta voit hakea esimerkiksi silloin, kun hakujakso keskeytyy esim. yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai perhevapaalle jäämisen vuoksi. Jos täytät hakemuksen normaalia neljän kalenteriviikon tai kuukauden hakujaksoa lyhyemmältä ajalta, kysyy hakemus syytä poikkeavaan hakujaksoon. 

Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen. Voit täyttää hakemuksen aikaisintaan haettavan hakujakson viimeisenä päivänä. Järjestelmä ei hyväksy hakemusta täytettäessä loppupäivää, joka on kuluvaa päivää myöhäisempi. 

Kohta ’Tiedot haettavalta ajalta’ jakautuu kahteen vaiheeseen. 

  1. Ensin on valittava, mitä olet hakujakson aikana pääasiallisesti tehnyt. Tämän lisäksi voit valita useampia muita vaihtoehtoja hakujaksolle. Jos olet ollut työssä, on eri työnantajat eriteltävä. Jos kyseessä on jatkohakemus, antaa ohjelma oletuksena edellisen hakemuksen tilanteen. Pääset muuttamaan vaihtoehtoa Muokkaa -painikkeesta. Jatka-painikkeella pääset toiseen vaiheeseen, missä voit ilmoittaa päiväkohtaiset tiedot.

Jos olet ollut kokonaan työtön, eikä tilanteesi ole muuttunut verrattuna edelliseen hakujaksoon, voit lähettää hakemuksen sellaisenaan, täyttämättä päiväkohtaisia tietoja kalenteriosiossa.

  • 2. Hakemuslomakkeen kalenteriosio avautuu täytettäväksi ja pääset antamaan päiväkohtaisia tietoja hakujaksolle. Jos olet esimerkiksi valinnut olleesi työssä, koulutuksessa ja työtön hakujakson aikana, on sinun mahdollista päiväkohtaisesti valita jokin näistä. Jokaisen päivän kohdalla on oltava jokin merkintä. Kun olet valmis ja jokaisen päivän kohdalla on merkintä, paina sinistä Jatka-painiketta. 


Työtunnit-sarakkeeseen merkitään vain työtunnit ja minuutit, jos olet ollut satunnaisessa tai osa-aikatyössä, palkallisella lomalla tai palkallisella sairauslomalla. Jos olet valinnut vaihtoehdon ”työtön, ”lomautettu”, ”TE-palvelussa” tai ”koulutuksessa”, ei tunteja merkitä. Myöskään yritystoiminnan tai kevytyrittäjyyden työtunteja ei ilmoiteta hakemuksessa.

Jos haluat ilmoittaa, että hakujaksolla olet ollut pääasiassa työtön, mutta sinulla on ollut muutamia työpäiviä, toimi näin

Vaihe 1. Tee tarvittavat valinnat. Painamalla ’Jatka’-painiketta pääset toiseen vaiheeseen. Huomaathan, että työnantajan nimi on pakollinen tieto. Et pääse jatkamaan hakemuksen täyttämistä, ennen kuin olet täyttänyt työnantajan nimen. Seuraavaksi avautuu kalenterinäkymä, jonne pääset täyttämään päiväkohtaiset tietosi.

Vaihe 2. Päiväkohtaiset tiedot. Kun jokaisen päivän kohdalle on ilmoitettu jotain, ’Valmis’-nappi aktivoituu siniseksi ja pääset eteenpäin.


Palkanmaksupäivä

Toimi ’Palkanmaksupäivä’-kohdassa seuraavasti:

  • Valitse ’Kyllä’, jos haettavalle jaksolle on osunut palkanmaksupäivä.
  • Valitse ’Kyllä’, jos ilmoitat hakemuksella työtunteja ja niistä maksetaan palkka esimerkiksi seuraavassa kuussa.
  • Seuraavaksi sinulta kysytään palkanmaksupäivää. Jos päivä ei osu haettavalle ajalle, vastaa tähän kysymykseen ’Ei’.

Jos hakujaksolla on monta maksupäivää, paina ”lisää päivä”, jolloin voit lisätä toisen palkanmaksupäivän. 

Yritystoiminta

Ensimmäisessä hakemuksessa tulee ilmoittaa, jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa. Yritystoimintaa koskevat tarkentavat kysymykset esitetään vain niille, jotka ilmoittavat alkuvalinnoissa harjoittavansa sivutoimista yritystoimintaa. 

Jos olet esimerkiksi aloittanut yritystoiminnan kevytyrittäjänä laskutuspalvelun kautta, nämä tulee ilmoittaa yritystoiminnan kohdalla. Yrittäjänä tehtyjä tunteja ei merkitä hakemuksen kalenteriosioon. 

Jatkohakemuksella on valmiina oletuksena se vastaus, mitä olet antanut edellisessä hakemuksessa.

Liitteiden lähettäminen

Päivärahahakemuksen tueksi tarvitaan usein liitteitä päivärahaoikeuden selvittämiseksi. Liitteitä voit lähettää hakemuksen täyttämisen yhteydessä valitsemalla ’Liitteet’ – kohdasta ’Toimitan tarvittavat liitteet tämän hakemuksen mukana’. Valitse avautuvasta valikosta liitteen tyyppi ja hae liite tiedostoistasi. Liitteitä voi myös lähettää erikseen valitsemalla kassan verkkopalvelun etusivulta ’Lähetä liitteitä’. 

Järjestelmässä voit lähettää liitteitä seuraavissa tiedostomuodoissa: .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tiff. Hakemuksen liitteillä on maksimikoko (10 Mt), jota ei voi ylittää. Voit käyttää joko skanneria tai ottaa liitteestä kuvan. Liitteiden tulee olla riittävän tarkkoja, jotta niistä saa selvää.

Jokaiseen hakemukseen voit lisätä enintään 10 liitettä. 

  1. Klikkaa painiketta ’Lisää uusi liite’.
  2. Valitse pudotusvalikosta liitetiedoston tyyppi.
  3. Klikkaa painiketta ’Valitse tiedosto’. Hae liitetiedosto oman tietokoneesi hakemistosta.
  4. Seuraavan liitteen voit lisätä painamalla uudelleen ’Lisää uusi liite’ -painiketta.

HUOM. Useamman liitteen kerralla lähettäminen onnistuu vain, jos liitetiedostoilla on eri nimet. Älä siis yritä lähettää samannimisiä tiedostoja kerralla vaan nimeä kaikki tiedostot yksilöllisesti (esim. palkkalaskelma1, palkkalaskelma2 jne.)

Jos tilanteesi selvittämiseksi tarvitaan enemmän kuin 10 liitettä, voit lähettää tarvittavat lisäliitteet kohdasta ’Lähetä liitteitä’.

Muista lopuksi painaa ’Allekirjoita ja hyväksy’ lähettääksesi hakemuksen. Jos et halua lähettää hakemusta vielä, löydät automaattisesti tallennetun luonnoksen valitsemalla ’Hae ansiopäivärahaa’. Luonnos säilyy 30 päivän ajan.