Arbetsgivaren

Anvisningar och blanketter för arbetsgivare och utbildningsanordnare

Ni kan skicka krypterad e-post till a-kassan via e-posttjänsten t.ex. dokument om arbetstagarens löner eller arbetsförhållande. Tjänsten är avsedd endast för arbetsgivare eller andra samarbetspartner. Medlemmar kan skicka kassan elektroniska dokument eller kontakta kassan genom kassans nättjänst.

Arbetsgivarens e-posttjänst

Hur tjänsten används? (på finska)

Blanketter till utbildningsanordnaren

1. Anmälan om frånvarodagar (på finska)

akt

 

itf

tatsi