Dagpenning / Ersättning för uppehälle

Ersättning för uppehälle


Vid sidan om arbetslöshetförmånen betalas under de flesta sysselsättningsfrämjande tjänsterna ersättning för uppehälle. Ersättningen för uppehälle är avsedd att täcka måltids- och resekostnader.

Ersättningen för uppehälle är 9 euro per dag. Den förhöjda ersättningen för uppehälle är 18 euro per dag. Förhöjd ersättning kan betalas då personen deltar i en sysselsättningsfrämjande tjänst utanför sitt pendlingsområde eller då personen deltar i en tjänst som ordnas på pendlingsområdet och deltagandet leder till inkvarteringskostnader.
Ersättningen för uppehälle är skattefri inkomst.

Ersättning för uppehälle (9 euro) och förhöjd ersättning för uppehälle (18 euro) kan utbetalas för den tid då följande sysselsättningsfrämjande tjänster pågår:

- arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

- frivilliga studier

- arbetsförsök på arbetsplatsen

- arbetspraktik

- arbetslivsträning

- samordnade integreringsåtgärder.

Ersättning för uppehälle utbetalas för de verkliga deltagardagarna. I arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och frivilliga studier betalas ersättning för uppehälle också för frånvarodagar, dock inte under lov.Ersättning för uppehälle betalas också under tiden då rehabiliterande arbetsverksamhet pågår, dock inte förhöjd. För arbets- och utbildningsförsök betalas inte ersättning för uppehälle.Ersättning för uppehälle betalas därtill till en person som deltar i arbetssökningsträning som genomförs som grupptjänst och pågår minst 5 och högst 20 dagar. En sådan arbetssökningsträning är dock inte en sysselsättningsfrämjande tjänst utan den hör till övriga tjänster som arbets- och näringsbyrån tillhandahåller.

akt

 

itf

tatsi