Information om förmåner

Information om förmåner

Inkomstrelaterad dagpenning

Arbetslöshetskassa kan betala inkomstrelaterad dagpenning för en medlem som har varit på en anställning och har blivit arbetslös. Medlem måste uppfylla arbetskraftspolitiska förutsättningar samt medlemskaps- och arbetsvillkoret.

 

Alterneringsledighet

Arbetslöshetskassa betalar också alterneringsersättning till medlemmar för tiden med alterneringsledighet. Alterneringsledighet är ett arrangemang, där arbetstagare, som har arbetat heltid, har ingått avtal med arbetsgivaren om alterneringsledigheten.

 

Arbetslöshetsskyddsterminologi

Här hittar du förklaringar till arbetslöshetsskyddsterminologi.

Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr

Förmånsbroschyren som ger ut av Arbetslöshetskassornas Samorganisation (TYJ) innehåller information om de förmåner arbetslöshetskassorna betalar.

 

Sökande av ändring

Här hittar du anvisningar för sökande av ändring i arbetslöshetskassans beslut.

 

Återkrav

Här hittar du mer information om återkrav.

akt

 

itf

tatsi