Information om förmåner / Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd


Rörlighetsunderstöd ersätter rese- och flyttkostnader.

Betalningen av understödet förutsätter att:

  • du är berättigad till arbetslöshetsdagpenning precis innan du påbörjar arbetet eller inleder en utbildning relaterad till arbete i ett anställningsförhållande
  • din arbetsresa varar i över tre timmar per dag för heltidsarbete och i över två timmar per dag för deltidsarbete (vid tidpunkten då arbetet påbörjas)
  • ditt arbete eller utbildning varar i minst 2 månader
  • du har ansöker om understöd inom 3 månader

 

Rörlighetsunderstödets belopp motsvarar till storleken grunddagpenningens belopp utan förhöjningsdelar och det betalas för fem dagar i veckan. År 2017 är beloppet på rörlighetsunderstödet ca 697 euro i månaden.

Om du har barn kan du få barnförhöjning till understödet.

Om arbetsplatsen eller platsen där utbildningen ordnas är belägen på över 200 kilometers avstånd från personens faktiska bostad kan understödet betalas förhöjt.

 

Rörlighetsunderstödets varaktighet beror på arbetets längd enligt följande:

Arbetets minimilängd

Understödets varaktighet

2 mån.=1 mån.
3 mån.=1,5 mån.
4 mån.=2 mån.

 

akt

 

itf

tatsi