Medlemskap / Medlemsavgift

Medlemsavgift

Medlemsavgiften kan avdras i beskattningen huvudsakligen. Skattemyndigheten får information om de betalda medlemsavgifterna direkt från kassan.

År 2019 är medlemsavgiften i AKT:s fackförening och arbetslöshetskassa 1,60 % och i FSU:s fackförening 1,55 % och för enbart arbetslöshetskassans medlemmar 0,40 % av den beskattningsbara förvärvsinkomsten samt arbetslöshetskassans förmåner.

År 2018 är medlemsavgiften i AKT:s fackförening och arbetslöshetskassa 1,80 % och i FSU:s fackförening 1,55 % och för enbart arbetslöshetskassans medlemmar 0,55 % av den beskattningsbara förvärvsinkomsten samt arbetslöshetskassans förmåner.

År 2017 är medlemsavgiften i AKT:s fackförening och arbetslöshetskassa 1,80 % och i FSU:s fackförening 1,55 % och för enbart arbetslöshetskassans medlemmar 0,65 % av den beskattningsbara förvärvsinkomsten samt arbetslöshetskassans förmåner.

År 2016 är medlemsavgiften i AKT:s fackförening och arbetslöshetskassa 1,80 % och i FSU:s fackförening 1,55 % och för enbart arbetslöshetskassans medlemmar 0,65 % av den beskattningsbara förvärvsinkomsten samt arbetslöshetskassans förmåner.

År 2015 är medlemsavgiften i AKT:s fackförening och arbetslöshetskassa 1,80 % och i FSU:s fackförening 1,55 % och för enbart arbetslöshetskassans medlemmar 0,6 % av den beskattningsbara förvärvsinkomsten samt arbetslöshetskassans förmåner.

akt

 

itf

tatsi