Medlemskap / Medlemsbehörighet

Medlemsbehörighet

I kassan kan den bli medlem som är lönearbetare inom tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år och som arbetar i transport- och därtill hörande yrkesbranscher, såsom stuvnings-, speditions-, servicereparations-, trafikskolnings-, turism-, terminal- och oljebranschen samt i handelsflottan, kust- och insjötrafiken, på bogserbåtar och i andra uppgifter som hör till eller har att göra med sjöfart.

En lönearbetstagare är en arbetstagare vars utkomst baserar sig på löneinkomst som fås för arbete som utförs åt någon annan. Företagare kan alltså inte försäkra sig mot arbetslöshet i Transportbranschens Arbetslöshetskassa. Att driva företag som bisyssla utgör dock inget hinder för medlemskap i en löntagarkassa. I regel kan man inte heller ansöka om medlemskap om man är arbetslös eller permitterad på heltid.

 


Närmare uppgifter om medlemskapet i Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry och Transportbranschens Arbetslöshetskassa får du på AKT:s webbsidor eller genom att kontakta medlemsregistret jasenrekisteri[a]akt.fi / tel. 09 6131 1244.


Närmare uppgifter om medlemskapet i Finlands Sjömans-Union FSU rf och Transportbranschens Arbetslöshetskassa får du på FSU:s webbsidor eller genom att kontakta medlemstjänst jasenrekisteri[a]smu.fi / tel. 09 6152 0257.


Närmare  uppgifter om medlemskapet enbart i Transportbranschens Arbetslöshetskassa får du genom att ringa till kassans telefonjour p. 09 613 111 från måndag till fredag kl. 9.00 – 12.00.

akt

 

itf

tatsi