Så här söker du förmån

Så här söker du förmån

Ansökan om dagpenning

Här hittar du information om ansökning av dagpenning, ifyllande av ansökan och nödvändiga bilagor för behandling.

 

Ansökan om alterneringsledighet

Här hittar du information om ansökning av alterneringsledighet, ifyllande av ansökan och nödvändiga bilagor för behandling.

 

Meddela om förändring

Om nånting som kan påverka till din rätt att få förmån eller minska förmån, ändrar i ditt förhållande, måste du omedelbart informera kassan om förändring.

 

Blanketter

Här hittar du blanketter för uträttning av ärenden med kassan. Ansökningsblanketter hittas också på nättjänst.

 

Anvisningar för användning av nättjänst

Här hittar du anvisningar för användning av Transportbranschens Arbetslöshetskassans nättjänst.

akt

 

itf

tatsi