Så här söker du förmån / Anvisningar för användning av nättjänst Netta / Anvisningar för att beställa ett nytt lösenord

Så här beställer du ett nytt lösenord till Netta-nättjänst

Vänligen märka att om du har använt vår gamla nättjänst tidigare är ditt användarnamn ditt medlemsnummer istället för din personbeteckning, men lösenordet är detsamma.

Beställning av nytt lösenord fungerar bara om du har anmält till kassan din aktuell e-postadress eller mobiltelefonnummer.


 


 

Gör så här om du behöver att beställa ett nytt lösenord till nättjänsten Netta:

Åtlyda anvisningar skötsamt!


 1. Gå till nättjänsten Netta's inloggningssida https://netta.kuljetusalantk.fi
  Du kan byta visningsspråk för Netta uppe till höger på inloggningssidan.

 2. Klicka länken Glömt din lösenord?

 3. På sidan Salasanan muistutus byta först visningsspråk till svenska genom att klicka På svenska.

  Sedan mata in din användarkod dvs. ditt medlemsnumret och välj om du vill beställa lösenordet per e-post och/eller per textmeddelande.

  Klicka Sänd.  OBS! Avträda inte från fliken (då avslutar processen för ändring av lösenord)!


 4. Sidan annonserar att lösenordet har bytts. Klicka länken << takaisin och du ska övergå till sidan Salasanan muistutus (Verifiering). Byta igen visningsspråk till svenska genom att klicka På Svenska.

 5. Mata in din användarkod (dvs. ditt medlemsnummer) och lösenord (det som du fått per e-post och/eller per textmeddelande).

  Om du måste kolla din e-post, öppna e-posten till en ny flik.

  Klicka Logga in.

 6. Sidan Byte lösenord öppnar. Mata in ett nytt lösenord som du vill ha till fältet Nytt lösenord. Det nya lösenordet bör bestå av 5-12 tecken och minst ett av tecknen bör vara nummer (lösenord ska inte innehålla Ä, Ö eller Å-tecknen). Sen mata in ett nytt lösenord igen till fältet Nytt lösenord igen.

  Klicka Byt lösenord.

 7. Lösenordet har bytts. Återvända till Netta's inloggningssida genom att klicka << >> Fortsätt till applikationen och logga in i nättjänsten Netta genom att mata in ditt medlemsnummret och det nya lösenord som du just skapade.

akt

 

itf

tatsi