Vanliga frågor / Frågor och svar / Bilagor till ansökan / Jag arbetar på ett fartyg. Varför behöver jag skicka en kopia av arbetsavtalet varje gång då jag ansöker om dagpenning?

Jag arbetar på ett fartyg och jag är då och då arbetslös mellan arbetsperioder. Varför behöver jag skicka en kopia av arbetsavtalet varje gång då jag ansöker om dagpenning?

Kassan behöver en kopia av alla arbetsavtal och lönespecifikationer som överlappar den tid som ansökan gäller. Kassan behöver arbetsavtalet eftersom i det finns information om exakta arbetsperioder samt t.ex. information om hur länge arbetsförhållande kommer att pågå om det har börjat i slutet av ansökningsperioden. Då kassan har exakt information om arbetsförhållandena, undviker kassan att göra onödiga tillskottsbetalningar och återkrav.

akt

 

itf

tatsi