Siirry sisältöön

Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa och Kuljetusalan Työttömyyskassa har i sina representantskapsmöten 13.8.2020 och 14.8.2020 godkänt avtal om Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassas fusion till Kuljetusalan Työttömyyskassa fr.o.m. 1.1.2021.  

De ovan nämnda arbetslöshetskassorna har enligt 55 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inlämnat ansökan om Finansinspektionens samtycke till deras fusionsplan.

Finansinspektionen uppmanar den, som önskar framställa anmärkningar mot ansökan, att senast 30.9.2020 inlämna anmärkningarna skriftligt till Finansinspektionen, adress Box 103, 00101 Helsingfors. Ansökningshandlingarna finns under tjänstetid till påseende hos Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, 1 våningen, Helsingfors.

Helsingfors den 25 augusti 2020

Satu Luojola

jurist