Siirry sisältöön

Namnet på kassan förblir Transportbranschens Arbetslöshetskassa. Som medlem kan antas varje lönearbetare under 68 år som hör till tillämpningsområdet för Lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som jobbar inom transport- logistik- post- eller kommunikationsförmedling , i yrkesområden som ansluter sig till dessa branscher eller i deras funktionärsuppgifter.

Efter fusionen med Post- och logistikbranschens arbetslöshetskassa har Transportbranschens Arbetslöshetskassa omkring 42 000 medlemmar. Hittills har Transportbranschens Arbetslöshetskassa omfattat arbetstagarna i branscher Bil- och Transportarbetarförbundet AKT:s och Finlands Sjömans-Unions avtalsbranscher.

Genom fusionen i början av år 2021 förstärks servicen för arbetslöshetskassans medlemmar. Fusionen förutsätter inte några åtgärder av enskilda medlemmar. Arbetslöshetsskyddet och rätten till förmåner gäller i den nya kassan lika som före fusionen.