Siirry sisältöön

Anvisningar för att fylla i ansökan på nättjänsten

När du har loggat in i kassans nättjänst kan du på första sidan under rubriken ’Ansöka om förmånen’ skicka ansökningar och bilagor. Programmet leder dig automatiskt vidare till vilken ansökningstyp du behöver.


Om du ansöker om dagpenning för första gången eller om det har gått över 6 månader efter den första betalda dagen, kommer du att få fylla i den längre ansökan. På basis av ditt utgångsläge, öppnas det kartläggande frågesidor (sidor 1-4). Du kan följa hur ansökan framskrider i övre balken. Detta är en s.k. första ansökan.

Ifall du har redan beviljats inkomstrelaterad dagpenning eller det har gått mindre än 6 månader efter den senaste utbetalningen får du fylla i en kortare ansökan som är en s.k. fortsatt ansökan. Du kan då gå vidare i instruktionerna till punkten ’Information om ansökningsperioden’.


Dagpenningen ska ansökas senast inom 3 månader från den dag man vill bli betald.

Fyll noggrant i punkter 1-4 i den mer omfattande blanketten alltså 1. egna uppgifter, 2. arbetsuppgifter, 3. förmåner och 4. företagsverksamhet. I blanketten frågas bl.a. information om tiden innan ansökningsperioden, liksom företagsverksamhet eller frånvaro från arbetsmarknaden på grund av t.ex. föräldraledighet, rehabilitering eller sjukdom.

Systemet sparar utkast automatiskt när du går vidare i ansökan. Ifall du inte fyller i hela ansökan på en gång sparar systemet utkastet i 30 dagar. Utkastet öppnas automatiskt nästa gång, när du loggar in och och du kan fortsätta att fylla i ansökan. Ifall du inte vill att ett utkast ska sparas kan du ta bort markeringen i ansökans övre högra hörn.

Information om ansökningsperioden

Fyll noggrant i informationen som gäller ansökningsperioden.
Ifall du har nyligen beviljats dagpenning, öppnas ansökan direkt vid den här punkten.

Ifall ansöker om dagpenning för första gång, kan du fylla i ansökan för minst 2 veckor. Den fortsatta ansökan ska fyllas i perioder på 4 veckor eller på en månad. Du kan ansöka för en kortare period om ansökningsperioden avbryts på grund av t.ex. över två veckors heltidsarbete eller föräldraledighet. Ifall du fyller i ansökan för en kortare period än 4 veckor eller en månad frågas det i ansökan orsaken till den avvikande ansökningsperioden.

Inkomstrelaterad dagpenning ska alltid ansökas retroaktivt. Du kan fylla i ansökan tidigast på den sista dagen av ansökningsperioden. Programmet accepterar inte de dagar som den är i framtiden.

Punkten ’Information om ansökningsperioden’ delas i två skeden.

  1. Först måste du välja vad som du huvudsakligen har gjort under ansökningsperioden. Förutom detta kan du välja flera andra altenativ för ansökningsperioden. Ifall du har arbetat, och du har haft flera olika arbetsgivare måste du fylla i varje arbetsgivare separat. Ifall det är fråga om en fortsatt ansökan anger programmet uppgifterna från den tidigare ansökan som standardalternativ. Du kan redigera alternativen med att trycka på ’Redigera´ knappen. Genom att trycka på Fortsätt-knappen, kan du anmäla daglig information.

Ifall du varit helt arbetslös och din situation är oförändrad efter den föregående ansökan, kan du skicka ansökan som den är utan att fylla i den dagliga informationen i kalenderdelen.
 

  1. Ansökningsblankettens kalenderdel öppnas för att fyllas i och du kan ange daglig information för ansökningsperioden. Ifall du t.ex. har valt att du har arbetat, varit på utbildning och varit arbetslös under ansökningsperioden ska du välja rätt alternativ för varje dag. Det måste finnas någon markering för varje dag. När du är klar och det finns en markering för varje dag kan du trycka på den blåa Fortsätt-knappen.

I rutorna för arbetstimmar och minuter markeras endast arbetstimmar och minuter ifall du har arbetat vid behov eller på deltid, fått betald semesterdagar eller fått betald för sjukledighetsdagar. Ifall du har valt alternativet ”arbetslös”, ”TE-tjänst” eller ”i utbildning” ska du inte fylla i arbetstimmar. Arbetstimmar från företagsverksamhet ska inte heller fyllas i.

Ifall du vill anmäla att du har arbetat bara ett par dagar under ansökningsperiod, fyll i ansökan så här:


Del 1. Välj de nödvändiga alternativen. Tryck på ’Fortsätt’-knappen för att komma vidare till nästa skede. Observera att arbetsgivarens namn är en obligatorisk uppgift. Du kan inte fortsätta att fylla i ansökan innan du har fyllt i arbetsgivarens namn. Därefter öppnas det en kalender, där du kan fylla i dina dagliga information.


Del 2. Dagliga uppgifter. När du för varje dag har anmält någonting, aktiveras ’Fortsätt’-knappen och blir blå så att du kan gå vidare i ansökan.

Datum för löneutbetalning

Följa dessa anvisningar i delen ’Datum för löneutbetalning’ på följande sätt:

  • Välj ’Ja’, om du har löneutbetalning under ansökningsperioden.
  • Välj ’Ja’ om du meddelar arbetstimmar i ansökan och löneutbetalningen för dessa timmar är t.ex. i nästa månad.
  • Därefter frågas det datum för löneutbetalningen. Om löneutbetalningsdagen inte är under ansökningsperioden väljer du ’Nej’.

Om det finns flera lönebetalningsdatum under ansökningsperioden trycker du på ”lägg till dag” för att meddela ett till betalningsdatum.

Företagsverksamhet

I första ansökan ska du meddela om du har företagsverksamhet som bisyssla. Mera specificerade frågor som gäller företagsverksamhet frågas endast då man i början valt att man har företagsverksamhet som bisyssla.

Ifall du till exempel har börjat företagsverksamhet som lättföretagare genom en faktureringstjänst, ska du meddela om dessa vid punkten för företagsverksamhet. Företagsverksamhetens arbetstimmar ska inte markeras i ansökans kalenderdel.

Den fortsatta ansökan har färdigt som standardsvar det som du angett i din tidigare ansökan.

Skicka bilagor

Förutom dagpenningsansökan, behövs oftast bilagor som stöd för att utreda rätten till dagpenning. Bilagorna kan skickas i samband med ansökan genom att vid punkten ’Bilagor’ välja ’Redigera’ och sedan ’Jag levererar de nödvändiga bilagorna med denna ansökan’. Välj bilagans typ i rutan som öppnas och sök bilagan från dina egna filer. Bilagor kan även skickas separat genom att välja på nättjänstens första sida ’Skicka bilagor’.

I programmet kan du skicka filer i följande format: .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tiff. Ansökans bilagor har en max storlek (10Mt) som inte kan överskridas. Du kan använda skanner eller ta bild av bilagorna. Bilagorna måste vara tillräckligt tydliga så att man kan läsa vad där står.

I samband med varje ansökan kan man skicka max 10 bilagor.

  1. Klicka ’Lägg till en ny bilaga’.
  2. Välj typ av bilaga.
  3. Klicka på ’Välj fil’. Sök bilagan från dina egna filer.
  4. Du kan lägga till den nästa bilaga genom att igen välja ’Lägg till en ny bilaga’.


OBS. Flera bilagor kan endast skickas om bilagorna har olika namn. Försök inte att skicka flera bilagor samtidigt som har samma namn utan ge alla filer olika namn (t.ex. ’lönespecifikation1’, ’lönespecifikation2’ etc.)

Ifall du behöver skicka flera än 10 bilagor, kan du skicka resten av nödvändiga bilagorna via punkten ’Skicka bilagor’.

Kom ihåg att klicka ’Signera och acceptera’ för att skicka ansökan. Ifall du inte ännu vill skicka ansökan, hittar du det automatiskt sparade utkastet genom att välja ’Sök inkomstrelaterad dagpenning’. Utkastet sparas i 30 dagar.