Siirry sisältöön

Anvisningar för dig som blir permitterad

TE-byrån

Anmäl dig till TE-byrån senast den första arbetslöshetsdagen via deras webbsidor www.te-tjanster.fi

Medlemsavgifter

Se till att dina medlemsavgifter är i ordning. Du kan kolla dina egna uppgifter på kassans nättjänst och om du betalar dina medlemsavgifter själv, betala medlemsavgifter fram till permitteringens början.

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning till kassan

Fyll i ansökan i Netta nättjänst på www.kuljetusalantk.fi föt två kalenderveckor. Om permitteringen börjar mitt i veckan, fyll i ansökan fram till den tredje veckans söndag.

Dagpenning kan inte ansökas i förväg. Du måste ansöka om inkomstrelaterad dagpenning senast inom tre månader efter att du blivit permitterad.

Bifoga följande bilagor i din ansökan

1. Anmälan om permittering

2. Arbetsavtalet

3. Löneintyget

Begär ett löneintyg för arbetslöshetskassa från din arbetsgivare på minst 26 kalenderveckor då ditt arbetsvillkor fylls. Arbetsvillkoret uppfylls under de veckorna då arbetstiden är minst 18 timmar per vecka.

Arbetslöshetskassan kan använda de löneuppgifter som finns i inkomstregistret endast om din arbetsgivare har anmält dina löneuppgifter genom den omafattande anmälan och det finns också förtjäningsperioder och oavlönade frånvaroperioder. Se till om dina uppgifter finns rätt på inkomstregister: https://www.vero.fi/tulorekisteri/

Fortsatta ansökan

Om du är helt permitterad, fyll i den följande ansökan för fyra kalenderveckor.

Om du har permitterats genom förkortning av arbetsdagen eller av arbetsveckan, fyll i ansökan för fyra kalenderveckor i samma rytm med dina löneperioder. Om din löneperiod är kalendermånad, fyll i ansökan från månadens början fram till slutet av den veckan som innehåller månadens sista dag.  Bifoga lönespecifikationer för samma tid som du ansöker om dagpenning från.

Handläggningssituation och kontakt

På Netta-nättjänst kan du kolla på handläggningssituationen och skicka meddelande till kassan.