Siirry sisältöön

Byte av arbetslöshetskassa

Byte av yrke

Löntagaren ska ändamålsenligt organiseras i ett fackförbund/en arbetslöshetskassa i den bransch vars verksamhetsområde/avtalsområde löntagaren arbetar i. När du byter till ett arbete inom AKT:s, PAU:s eller FSU:s avtalsområde och ansluter dig till förbundet och arbetslöshetskassan sköter vi med fullmakt från dig utträdet från det tidigare fackförbundet/arbetslöshetskassan åt dig.

Om du istället för att lämna fullmakt sköter utträdet från den tidigare arbetslöshetskassan själv ska du komma ihåg att ansluta dig till den nya kassan inom en månad från utträdet så att du kan tillgodoräkna dig de tidigare ackumulerade medlemskaps- och arbetstiderna i den nya kassan. Om övergångstiden på en månad överskrids kan du inte tillgodoräkna dig den tidigare medlemskaps- och arbetstiden.

Övergång till företagsverksamhet eller lönarbete

När du övergår från löntagare till företagare kan inkomstrelaterad dagpenning betalas till dig under arbetslöshetsperioden enligt det arbetsvillkor som har ackumulerats under perioden som löntagare om mindre än 18 månader har förflutit sedan företagsverksamheten inleddes och om arbetsvillkoret för företagare ännu inte har uppfyllts. Under denna 18 månaders period kan du vara kvar som medlem i löntagarkassan eller flytta till företagarkassan. Observera att arbetsvillkoret för företagare inte ackumuleras i löntagarkassan.

När du övergår från företagare till löntagare kan inkomstrelaterad dagpenning betalas till dig under arbetslöshetsperioden enligt det arbetsvillkor som ackumulerats under perioden som företagare om arbetsvillkoret för löntagare ännu inte har uppfyllts. Vid anställningens början kan du vara kvar som medlem i företagarkassan eller flytta till löntagarkassan. Observera att arbetsvillkoret för löntagare inte ackumuleras i företagarkassan.