Nu handläggs de ansökningar som har skickats till kassan 5.1.2020.