Nu handläggs de ansökningar som har skickats till kassan 15.9.2020.