Nu handläggs de ansökningar som har skickats till kassan 3.1.2021.