För tillfället behandlar vi ansökningar som inkommit den 2.4.