Nu handläggs de ansökningar som har skickats till kassan 10.6.2020.