Nu handläggs de ansökningar som har skickats till kassan 22.3.2020.