Nu handläggs de ansökningar som har skickats till kassan 14.5.2020.