Nu handläggs de ansökningar som har skickats till kassan 1.12.2019.