För tillfället behandlar vi ansökningar som inkommit den 20.4.