Nu handläggs de ansökningar som har skickats till kassan 1.1.2021.