Siirry sisältöön

Ansökan och betalning om rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd skall ansökas inom 3 månader räknat från arbetsförhållandets början. Du hittar ansökningsblanketten i Netta-nättjänst.  

Betalningen av understödet förutsätter att du skickar till kassan alla dokument som behövs vid handläggning av ansökan. Om det sker förändringar i din situation, måste du informera kassan om dessa omedelbart.

För att kunna handlägga din ansökan, behöver kassan en kopia av arbetsavtal. Ifall du inte ännu har arbetsavtalet, kan du skicka det till kassan även senare.

Den första betalningen sker efter två veckor och den betalas tidigast ca. efter tre veckor från arbetsförhållandets början. Följande poster betalas i perioder på fyra veckor. Rörlighetsunderstödets betalningsdag är torsdag.