Siirry sisältöön

Medlemsavgift

Medlemsavgiften kan avdras i beskattningen. Skattemyndigheten får information om de betalda medlemsavgifterna direkt från kassan.

År 2022 är arbetslöshetskassans medlemsavgift 0,55 % av den beskattningsbara förvärvsinkomsten samt arbetslöshetskassans förmåner.

Om du samtidigt är medlem i fackföreningen varierar din sammanlagda medlemsavgift beroende på i vilken fackförening du hör till. AKT:s fackförening och arbetslöshetskassa avgift är 1,8 %, PAU:s fackförening och arbetslöshetskassa avgift är 1,59% och FSU:s fackförening och arbetslöshetskassa avgift 1,55 %.  

År 2021 är medlemsavgiften i AKT:s fackförening och arbetslöshetskassa 1,80 %, i PAU:s fackförening 1,57 % och i FSU:s fackförening 1,55 % och för enbart arbetslöshetskassans medlemmar 0,57 % av den beskattningsbara förvärvsinkomsten samt arbetslöshetskassans förmåner.

Om du är sysselsatt i företagsverksamhet på deltid, behöver du inte betala medlemsavgifter på den inkomst.