Siirry sisältöön

Anslut dig här

Bli medlem i fackförbundet och arbetslöshetskassan genom att fylla i anslutningsblanketten!

Enklast anslutar du genom de alektoniska blanketten:

Anslutningsblankett för att bli medlem i Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry och Transportbranschens Arbetslöshetskassa

Anslutningsblankett för att bli medlem i Post- och logistikbranschens union PAU rf.

Anslutningsblankett för att bli medlem I Finlands Sjömans-Union FSU rf och Transportbranschens Arbetslöshetskassa

Du kan också få en anslutningsblankett från förtroendemannen på din arbetsplats, från förbundets regionkontor eller centralkontor eller genom att beställa ett anslutningspaket.

Det är även möjligt att ansluta sig endast till Transportbranchens Arbetslöshetskassa genom att skicka en skriftlig ansökan till kassan.

Medlemskap i kassan inleds från den dag då personen har betalat medlemsavgiften, dock tidigast från den dag då han eller hon skriftligen ansökt om medlemskap i kassan.