Siirry sisältöön

Medlemsbehörighet

I kassan kan den bli medlem som är lönearbetare inom tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år och som arbetar i transport- och därtill hörande yrkesbranscher, såsom stuvnings-, speditions-, servicereparations-, trafikskolnings-, turism-, kabinservice-, terminal- och oljebranschen samt i handelsflottan, kust- och insjötrafiken, på bogserbåtar och i andra uppgifter som hör till eller har att göra med sjöfart.

En lönearbetstagare är en arbetstagare vars utkomst baserar sig på löneinkomst som fås för arbete som utförs åt någon annan. Företagare kan alltså inte försäkra sig mot arbetslöshet i Transportbranschens Arbetslöshetskassa. Att driva företag som bisyssla utgör dock inget hinder för medlemskap i en löntagarkassa. Man kan inte ansöka om medlemskap om man är arbetslös eller permitterad på heltid.

Om du har blivit uppsagd och du har arbetat ombord på ett fartyg som seglar under utländsk flagg och du bor i Finland, var god och ansök om medlemskap hos Sjömans Unionen.