Siirry sisältöön

Om a-kassan

Medlemmar i Transportbranschens Arbetslöshetskassa är de arbetstagare som arbetar inom Transportbranschens Arbetarförbund, AKT rf:s, Finlands Sjömans Union FSU rf:s eller Finlands Post- och Logistikunion PAU:s avtalsbranscher, vilka är kassans ombudsdistrikt.

Arbetslöshetskassans verksamhet följer lagen om arbetslöshetskassor och kassans regler och angående förmåner följer kassan lagar om varje förmån.

En arbetslöshetskassa är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning vars medlemmar är löntagare. En arbetslöshetskassa har till syfte att för sina medlemmar anordna förtjänstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt härtill anslutna ersättningar för uppehälle. Arbetslöshetskassa får inte bedriva annan verksamhet än sådan som avses i lagen.

Direktiven och bestämmelserna stadfästs av social- och hälsovårdsministeriet och angående arbetskraftspolitiska ärenden Arbets- och Näringsbyrån. Kassans verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Finansinspektionen övervakar att arbetslöshetskassorna följer lagen och förfarar vederbörligen. Finansinspektionen följer och bedömer kassornas ekonomiska förhållande, ledarskap, riskhanterings- och tillsynsmetoder, verksamhetsförutsättningar samt ändringar i verksamhetsområdet.

Kassans administration och organisation

A-kassans styrande organ är kassans representantskap, som sammanträder varje år.

Den styrande organ är styrelsen som leder kassans verksamhet. Styrelsen omfattar ordförand och 7 medlemmar.

Arbetslöshetskassams hemort är Helsingfors och dess verksamhet omfattar hela Finland.

Kassans medlemsärenden handläggs av ca 28 utkomstskyddsexperter.

Handläggning och rådgivning sker i fem team och det finns fyra handläggare i varje team. Kassans servicechefer är Raili Karell, Anu Kalteva och Mari Oksanen som fungerar som förman för handläggarna.

Arbetslöshetskassans direktör är Anne Liikanen, service och utvecklingschef är Annika Skogberg och administrationssekreterare är Annina Sandelin.

Lagstifning gällande utkomstskydd för arbetslösa

Lag om utkomstkydd för arbetslösa

Lag om alterneringsledighet

Lag om arbetslöshetskassor

Förvaltningslag

Förordning om fastställande av lön

Lag om offentlig arbetskraftsservice

Lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Arbetsavtalslag

Semesterlag

Arbetstidslag