Usein kysyttyä

Jos lomautus alkaa kesken palkanmaksujakson, niin miten saan toimitettua palkkatiedot?

Riittää, että palkkatodistus on kirjoitettu lomautusta edeltävän palkkajakson päättymiseen saakka. Eli jos lomautus alkaa esim. 31.3.2020 ja viimeisin maksettu palkkajakso päättyy 22.3.2020, niin riittää, että palkkatodistus on kirjoitettu siihen saakka.

Muistattehan, että kassalle tulee ilmoittaa palkkajaksot ansainta-ajan mukaan, ei maksukauden mukaan. 

Jos tulorekisteriin on ilmoitettu kaikki samat tiedot,  kuin mitä palkkalaskelmissa on, voimme luonnollisesti hakea tiedot tulorekisteristä. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että sinne pitää ilmoittaa ansaintakausi ja palkanmaksukausi molemmat, sekä erittelyihin maksetut tunnit, pekkaset jne. sekä myös palkattomat poissaolot, eli lomautuspäivät.

Miten toimin, jos minut lomautetaan koronan seurauksena?

Sairauden ajalta maksetaan lähtökohtaisesti joko palkkaa tai sairauspäivärahaa ja karanteenin ajalta tartuntatautipäivärahaa. Koronan seurauksena myös lomautukset voivat olla mahdollisia.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi heti ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Hae ansiopäivärahaa Netta-verkkopalvelun kautta. Täytä hakemus, kun lomautuksesi on kestänyt ensimmäisen kalenteriviikon loppuun. Jos lomautuksesi kestää lyhyemmän aikaa, hae päivärahaa aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen.

Varmista, että jäsenmaksusi on kunnossa. Tarkista jäsenmaksujesi tilanne kassan verkkopalvelusta ja jos olet itsemaksava jäsen, maksa puuttuvat jäsenmaksut lomautuksen alkamiseen saakka.

Lähetä hakemuksen mukana:

  • Lomautusilmoitus
  • Työsopimus
  • Palkkatodistus vähintään 26 lomautusta edeltäneeltä työssäoloviikolta. Työnantajasi voi täyttää tulostaa lomakkeen kassan verkkosivuilta lomakkeet-kohdasta. Tulorekisterin tietoja voidaan käyttää vain, jos työnantajasi on ilmoittanut tiedot laajalla ilmoitustavalla ja sinne on ilmoitettu myös mm. ansainta-ajat ja palkattomat poissaolot. Tarkista näkyvätkö ansiotulosi tulorekisterissä oikein.
  • Muut mahdolliset liitteet, joiden tarve selviää täyttäessäsi hakemusta (esim. päätökset muista sosiaalietuuksista, verotuspäätös sivutoimisesta yritystulosta ym.)
  • Lisätietoa päivärahan maksamisesta lomautuksen ajalta löydät täältä.
Voinko hakea ansiopäivärahaa etukäteen?

Et voi. Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen joko neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Voit lähettää hakemuksen kassalle aikaisintaan viimeisenä haettavana päivänä.

Ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen voit lähettää kassalle kuitenkin jo siinä vaiheessa, kun olet ollut työttömänä tai lomautettuna ensimmäisen työttömyys/lomautusviikon viikon sunnuntaihin saakka. Mikäli työttömyytesi alkoi keskellä viikkoa, täytä ensimmäinen hakemus kyseisen viikon loppuun.

Saan koulutuksen ajalta päivärahaa, mutta koronan vuoksi koulu on suljettu, eikä koulutusta järjestetä. Miten käy päivärahani?

Saat koulutuksen ajalta normaalisti päivärahaa, koska koulutuksen keskeytyminen ei johdu sinusta. Päivärahaa maksetaan normaalisti sen mukaan, miten te-toimisto on ilmoittanut kassalle koulutuksen keston. Suosittelemme ilmoittamaan tilanteesta hakemuksessasi lisätieto-kentässä.

Työnantaja ehdotti minulle, että suostuisin perumaan jo sovitut työvuoroni ja pitämään palkatonta vapaata. Saanko silloin päivärahaa?

Palkattoman vapaan ajalta ei synny oikeutta päivärahaan. Mikäli työnantajalla ei ole tarjota töitä, tulee hänen lomauttaa työntekijät. Myös osa-aikatöistä voidaan lomauttaa, jolloin syntyy oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan. Muista ilmoittautua heti lomautusilmoituksen saatuasi TE-toimistoon, jonka jälkeen voit hakea päivärahaa Netta-verkkopalvelun kautta.

Saanko päivärahaa karanteenin aikana?

Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää aina sitä, että te-toimisto katsoo, että olet työtön tai lomautettuna. Jos työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus, ei oikeutta ansiopäivärahaan pääasiassa synny. Omaehtoisen karanteenin perusteella ei voida maksaa päivärahaa, sillä et ole työtön.

Voinko hakea etätyön ajalta päivärahaa?

Jos olet osa-aikaisessa työsuhteessa ja jäät etätöihin, voit hakea normaalisti soviteltua päivärahaa. Merkitse tällöin tekemäsi työtunnit päivärahahakemukseen. Sillä, tehdäänkö työ työpaikalla vai kotona, ei ole väliä päivärahan maksamisen kannalta. Kokoaikaisen työsuhteen osalta työantajalla on normaalisti palkanmaksuvelvollisuus ja et ole näin ollen työtön, sillä teet työsi kotoa käsin.

Mitä eroa on kokoaikaisella lomautuksella ja osittaisella lomautuksella?

Kokoaikaisen lomautuksen ajalta sinulle maksetaan päivärahaa viitenä päivänä viikossa. Osittainen lomautus voidaan toteuttaa joko niin, että sinut lomautetaan esimerkiksi kahtena päivänä viikossa ja teet normaalisti 3 päivää viikossa töitä. Tällöin sinulle maksetaan päivärahaa kahdelta lomautuspäivältä viikossa.

Merkitse hakemukseesi työpäivät ja tehdyt työtunnit sekä lomautuspäivien kohdalle ”työtön”. Jos lomautus tapahtuu päivittäistä työaikaa lyhentämällä esim. 8 tunnin päivän sijaan työskentelet 4 tuntia ja sinut on lomautettu loppupäiväksi, voit hakea soviteltua päivärahaa. Merkitse tällöin päivärahahakemukseen päivittäinen työaika.

Vaikuttavako lomautuksen aikana maksetut lomarahat tai lomapalkat etuuksiini?

Jos kokonaan lomautetulle maksetaan lomautusaikana kokoaikatyöstä kertynyttä lomarahaa, se ei vaikuta maksatukseen.

Jos jäsen on työskennellyt kokoaikatyön ohella esim. osa-aikatyössä ja siitä kertynyttä lomarahaa maksetaan kokoaikaisen lomautuksen aikana, niin lomaraha huomioidaan soviteltavana tulona.

Jos kokoaikaisen lomautuksen ajalta maksetaan kokoaikatyöstä kertynyttä loma-ajan palkkaa, niin se estää päivärahan maksamisen loma-ajalta.

Minut lomautetaa ja olen samaan aikaan osa-aikaeläkkeellä, saanko kassalta rahaa?

Osa-aikaeläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö voidaan lomauttaa eikä tällainen eläke sellaisenaan estä sitä, etteikö voisi saada soviteltua työttömyyspäivärahaa.  Työttömyyspäivärahasta vähennetään kuitenkin aina eläkkeen määrä.

Jos osittaisella eläkkeellä (osa-aikaeläke tai osatyökyvyttömyyseläke) oleva henkilö lomautetaan lyhennetylle työviikolle tai työpäivälle, maksetaan työttömyysetuus soviteltuna (palkka huomioidaan) ja
vähennettynä (eläke huomioidaan).

Jos osittaisella eläkkeellä oleva henkilö lomautetaan kokonaan tai niin paljon, ettei hän työllisty lainkaan kalenteriviikon aikana, kyseessä on kokoaikainen lomautus ja maksetaan työttömyysetuus eläkkeen määrällä vähennettynä.

Esimerkki 1
Jäsen työskenteli ennen lomautusta maanantaista keskiviikkoon ja oli eläkkeellä torstaista perjantaihin. Lomautus lyhentää jäsenen työaikaa siten, että töitä vain maantaisin ja jäsen on eläkkeellä torstaista perjantaihin.
Päiväraha maksetaan kaikilta päiviltä maksuperusteisesti soviteltuna ja vähennettynä.

Esimerkki 2
Jäsen työskenteli ennen lomautusta 4 tuntia päivässä ja 5 päivää viikossa. Lomautus lyhentää jäsenen työaikaa siten, että töitä on ensimmäisellä lomautusviikolla 4 tuntia päivässä 3 päivänä viikossa, toisella lomautusviikolla 0 tuntia ja kolmannella lomautusviikolla 4 tuntia päivässä 3 päivänä viikossa.
Koska jäsen on alun perin tehnyt osa-aikatyötä osittaisen eläkkeen vuoksi, maksetaan hänelle soviteltua päivärahaa osa-aikatyön, ei lyhennetyn työpäivän, perusteella. Päiväraha maksetaan kaikilta päiviltä maksuperusteisesti soviteltuna ja vähennettynä.

Esimerkki 3
Jäsen on joka toinen viikko eläkkeellä ja toinen lomautettu. Päiväraha maksetaan kaikilta päiviltä vähennettynä.

Kuinka toimia, jos teet työtä toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa Ruotsin lipun alla purjehtivalla aluksella, mutta asut Suomessa?

Toimi seuraavasti, jotta säilytät oikeuden ansiopäivärahaan työttömyystilanteessa asuinmaassasi Suomessa:

  1. Hae jäsenyyttä ruotsalaisesta työttömyyskassasta, vaikket muuttaisi Ruotsiin. Työttömyysturvan säilyminen edellyttää, että olet ollut työttömyyskassan jäsen, eli vakuutettu siinä maassa, minkä maan lipun alla laiva purjehtii.
  2. Siirrä jäsenyytesi välittömästi. Sinun tulee itse hoitaa vakuuttaminen oikeassa maassa. Ruotsin merimiesliiton (SEKO Sjöfolk) kotisivuilta www.seko.se, kohdasta A-kassan löydät tarvittavat yhteystiedot ja muuta tietoa. Kassan nimi on A-kassan för Service och Kommunikation. Kysy tarvittaessa lisätietoa suoraan Ruotsin merimiesliiton työttömyyskassalta.
  3. Ilmoita Suomen Merimies-Unionin jäsenrekisteriin kirjallisesti, että olet siirtänyt jäsenyytesi Ruotsiin. Ilmoituksesta tulisi ilmetä nimesi, osoitteesi, henkilötunnuksesi, SEKO:on liittymisajankohta, ilmoitus Kuljetusalan Työttömyyskassasta ja Suomen Merimies-Unionista eroamisesta sekä allekirjoitus ja päiväys.

Jos kyseessä on lyhytkestoinen sijaisuus/tuuraus Ruotsin lipun alla purjehtivalla aluksella, sinun ei ole välttämättä tarpeellista siirtää jäsenyyttäsi Ruotsiin. Ole aina yhteydessä SMU:n jäsenrekisteriin, jotta varmistut siitä, että olet vakuuttanut itsesi oikeassa maassa! Merimies-Unionin jäsenrekisteri palvelee sinua p. 09 6152 0257 / jasenrekisteri@smu.fi.