Siirry sisältöön

Usein kysyttyä

Jos lomautus alkaa kesken palkanmaksujakson, niin miten saan toimitettua palkkatiedot?

Riittää, että palkkatodistus on kirjoitettu lomautusta edeltävän palkkajakson päättymiseen saakka. Eli jos lomautus alkaa esim. 31.3.2020 ja viimeisin maksettu palkkajakso päättyy 22.3.2020, niin riittää, että palkkatodistus on kirjoitettu siihen saakka.

Muistattehan, että kassalle tulee ilmoittaa palkkajaksot ansainta-ajan mukaan, ei maksukauden mukaan. 

Jos tulorekisteriin on ilmoitettu kaikki samat tiedot,  kuin mitä palkkalaskelmissa on, voimme luonnollisesti hakea tiedot tulorekisteristä. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että sinne pitää ilmoittaa ansaintakausi ja palkanmaksukausi molemmat, sekä erittelyihin maksetut tunnit, pekkaset jne. sekä myös palkattomat poissaolot, eli lomautuspäivät.

Miten toimin, jos minut lomautetaan koronan seurauksena?

Sairauden ajalta maksetaan lähtökohtaisesti joko palkkaa tai sairauspäivärahaa ja karanteenin ajalta tartuntatautipäivärahaa. Koronan seurauksena myös lomautukset voivat olla mahdollisia.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi heti ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Hae ansiopäivärahaa Netta-verkkopalvelun kautta. Täytä hakemus, kun lomautuksesi on kestänyt ensimmäisen kalenteriviikon loppuun. Jos lomautuksesi kestää lyhyemmän aikaa, hae päivärahaa aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen.

Varmista, että jäsenmaksusi on kunnossa. Tarkista jäsenmaksujesi tilanne kassan verkkopalvelusta ja jos olet itsemaksava jäsen, maksa puuttuvat jäsenmaksut lomautuksen alkamiseen saakka.

Lähetä hakemuksen mukana:

  • Lomautusilmoitus
  • Työsopimus
  • Palkkatodistus vähintään 26 lomautusta edeltäneeltä työssäoloviikolta. Työnantajasi voi täyttää tulostaa lomakkeen kassan verkkosivuilta lomakkeet-kohdasta. Tulorekisterin tietoja voidaan käyttää vain, jos työnantajasi on ilmoittanut tiedot laajalla ilmoitustavalla ja sinne on ilmoitettu myös mm. ansainta-ajat ja palkattomat poissaolot. Tarkista näkyvätkö ansiotulosi tulorekisterissä oikein.
  • Muut mahdolliset liitteet, joiden tarve selviää täyttäessäsi hakemusta (esim. päätökset muista sosiaalietuuksista, verotuspäätös sivutoimisesta yritystulosta ym.)
  • Lisätietoa päivärahan maksamisesta lomautuksen ajalta löydät täältä.
Voinko hakea ansiopäivärahaa etukäteen?

Et voi. Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen joko neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Voit lähettää hakemuksen kassalle aikaisintaan viimeisenä haettavana päivänä.

Ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen voit lähettää kassalle kuitenkin jo siinä vaiheessa, kun olet ollut työttömänä tai lomautettuna ensimmäisen työttömyys/lomautusviikon viikon sunnuntaihin saakka. Mikäli työttömyytesi alkoi keskellä viikkoa, täytä ensimmäinen hakemus kyseisen viikon loppuun.

Miksi en pysty lähetäämään verkkopalvelussa jatkohakemuta?

Yleisin syy siihen, että jatkohakemus-painike on harmaana eli lähetys ei onnistu, on se, että joko ensimmäistä hakemustasi ei ole vielä käsitelty tai hakemusjakso (4 viikkoa tai kuukausi) ei ole vielä täynnä.

Jos ensimmäistä hakemusta ei ole käsitelty ja on jatkohakemuksen lähettämisen aika, voit käyttää alkavan hakemuksen lomaketta ja täyttää siihen jatkohakemuksen ajan.

Saan koulutuksen ajalta päivärahaa, mutta koronan vuoksi koulu on suljettu, eikä koulutusta järjestetä. Miten käy päivärahani?

Saat koulutuksen ajalta normaalisti päivärahaa, koska koulutuksen keskeytyminen ei johdu sinusta. Päivärahaa maksetaan normaalisti sen mukaan, miten te-toimisto on ilmoittanut kassalle koulutuksen keston. Suosittelemme ilmoittamaan tilanteesta hakemuksessasi lisätieto-kentässä.

Työnantaja ehdotti minulle, että suostuisin perumaan jo sovitut työvuoroni ja pitämään palkatonta vapaata. Saanko silloin päivärahaa?

Palkattoman vapaan ajalta ei synny oikeutta päivärahaan. Mikäli työnantajalla ei ole tarjota töitä, tulee hänen lomauttaa työntekijät. Myös osa-aikatöistä voidaan lomauttaa, jolloin syntyy oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan. Muista ilmoittautua heti lomautusilmoituksen saatuasi TE-toimistoon, jonka jälkeen voit hakea päivärahaa Netta-verkkopalvelun kautta.

Saanko päivärahaa karanteenin aikana?

Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää aina sitä, että te-toimisto katsoo, että olet työtön tai lomautettuna. Jos työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus, ei oikeutta ansiopäivärahaan pääasiassa synny. Omaehtoisen karanteenin perusteella ei voida maksaa päivärahaa, sillä et ole työtön.

Voinko hakea etätyön ajalta päivärahaa?

Jos olet osa-aikaisessa työsuhteessa ja jäät etätöihin, voit hakea normaalisti soviteltua päivärahaa. Merkitse tällöin tekemäsi työtunnit päivärahahakemukseen. Sillä, tehdäänkö työ työpaikalla vai kotona, ei ole väliä päivärahan maksamisen kannalta. Kokoaikaisen työsuhteen osalta työantajalla on normaalisti palkanmaksuvelvollisuus ja et ole näin ollen työtön, sillä teet työsi kotoa käsin.

Mitä eroa on kokoaikaisella lomautuksella ja osittaisella lomautuksella?

Kokoaikaisen lomautuksen ajalta sinulle maksetaan päivärahaa viitenä päivänä viikossa. Osittainen lomautus voidaan toteuttaa joko niin, että sinut lomautetaan esimerkiksi kahtena päivänä viikossa ja teet normaalisti 3 päivää viikossa töitä. Tällöin sinulle maksetaan päivärahaa kahdelta lomautuspäivältä viikossa.

Merkitse hakemukseesi työpäivät ja tehdyt työtunnit sekä lomautuspäivien kohdalle ”työtön”. Jos lomautus tapahtuu päivittäistä työaikaa lyhentämällä esim. 8 tunnin päivän sijaan työskentelet 4 tuntia ja sinut on lomautettu loppupäiväksi, voit hakea soviteltua päivärahaa. Merkitse tällöin päivärahahakemukseen päivittäinen työaika.

Vaikuttavako lomautuksen aikana maksetut lomarahat tai lomapalkat etuuksiini?

Jos kokonaan lomautetulle maksetaan lomautusaikana kokoaikatyöstä kertynyttä lomarahaa, se ei vaikuta maksatukseen.

Jos jäsen on työskennellyt kokoaikatyön ohella esim. osa-aikatyössä ja siitä kertynyttä lomarahaa maksetaan kokoaikaisen lomautuksen aikana, niin lomaraha huomioidaan soviteltavana tulona.

Jos kokoaikaisen lomautuksen ajalta maksetaan kokoaikatyöstä kertynyttä loma-ajan palkkaa, niin se estää päivärahan maksamisen loma-ajalta.

Olen lomautettu määräaikaisesta työsuhteesta. Olenko oikeutettu päivärahaan?

Useassa tapauksessa määräaikainen työntekijä on vakituisen työntekijän sijaisena. Jos vakituinen työntekijä olisi voitu lomauttaa, on hänen sijaisekseen määräaikaiseen työsuhteeseensa palkattu työntekijäkin voitu lomauttaa. Tällaisessa tapauksessa päivärahaoikeus alkaa heti lomautuksen alusta.

Muuten kuin sijaiseksi palkattuna määräaikaisessa työsuhteessa olevalle lomautetulle voidaan maksaa päivärahaa 1.4.2020 lukien, josta alkaen väliaikainen muutos työsopimuslakiin tuli voimaan. Oikeus päivärahaan alkaa vasta 1.4. vaikka lomautus olisi alkanut jo aiemmin.

Minut lomautetaa ja olen samaan aikaan osa-aikaeläkkeellä, saanko kassalta rahaa?

Osa-aikaeläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö voidaan lomauttaa eikä tällainen eläke sellaisenaan estä sitä, etteikö voisi saada soviteltua työttömyyspäivärahaa.  Työttömyyspäivärahasta vähennetään kuitenkin aina eläkkeen määrä.

Jos osittaisella eläkkeellä (osa-aikaeläke tai osatyökyvyttömyyseläke) oleva henkilö lomautetaan lyhennetylle työviikolle tai työpäivälle, maksetaan työttömyysetuus soviteltuna (palkka huomioidaan) ja
vähennettynä (eläke huomioidaan).

Jos osittaisella eläkkeellä oleva henkilö lomautetaan kokonaan tai niin paljon, ettei hän työllisty lainkaan kalenteriviikon aikana, kyseessä on kokoaikainen lomautus ja maksetaan työttömyysetuus eläkkeen määrällä vähennettynä.

Esimerkki 1
Jäsen työskenteli ennen lomautusta maanantaista keskiviikkoon ja oli eläkkeellä torstaista perjantaihin. Lomautus lyhentää jäsenen työaikaa siten, että töitä vain maantaisin ja jäsen on eläkkeellä torstaista perjantaihin.
Päiväraha maksetaan kaikilta päiviltä maksuperusteisesti soviteltuna ja vähennettynä.

Esimerkki 2
Jäsen työskenteli ennen lomautusta 4 tuntia päivässä ja 5 päivää viikossa. Lomautus lyhentää jäsenen työaikaa siten, että töitä on ensimmäisellä lomautusviikolla 4 tuntia päivässä 3 päivänä viikossa, toisella lomautusviikolla 0 tuntia ja kolmannella lomautusviikolla 4 tuntia päivässä 3 päivänä viikossa.
Koska jäsen on alun perin tehnyt osa-aikatyötä osittaisen eläkkeen vuoksi, maksetaan hänelle soviteltua päivärahaa osa-aikatyön, ei lyhennetyn työpäivän, perusteella. Päiväraha maksetaan kaikilta päiviltä maksuperusteisesti soviteltuna ja vähennettynä.

Esimerkki 3
Jäsen on joka toinen viikko eläkkeellä ja toinen lomautettu. Päiväraha maksetaan kaikilta päiviltä vähennettynä.

Olen työskennellyt Ruotsin lipun alla purjehtivassa laivassa ja nyt minut on lomautettu/irtisanottu, miten toimin?

Kun olet työskennellyt Ruotsin lipun alla purjehtivassa laivassa, on sinun täytynyt vakuuttaa itsesi ruotsalaisessa työttömyyskassassa. Jos asuinmaasi on Ruotsi, maksaa Ruotsin työttömyyskassa sinun päivärahasi. Jos asunmaasi on Suomi, riippuu työttömyysetuuden maksaja siitä, oletko lomautettuna vai onko sinut irtisanottu:

Jos sinut on lomautettu, hae päivärahaa Ruotsin työttömyyskassasta (SEKO).

Jos sinut on irtisanottu, on sinulla oikeus saada työttömyyspäivärahaa Suomesta. Tällöin sinun tulee liittyä Kuljetusalan Työttömyyskassaan. Lähetä liittymislomake Merimiesunioniin ja mainitse siinä yhteydessä, että olet siirtymässä SEKO:sta suomalaiseen kassaan irtisanomisen johdosta.

Kuinka toimia, jos teet työtä toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa Ruotsin lipun alla purjehtivalla aluksella, mutta asut Suomessa?

Toimi seuraavasti, jotta säilytät oikeuden ansiopäivärahaan työttömyystilanteessa asuinmaassasi Suomessa:

  1. Hae jäsenyyttä ruotsalaisesta työttömyyskassasta, vaikket muuttaisi Ruotsiin. Työttömyysturvan säilyminen edellyttää, että olet ollut työttömyyskassan jäsen, eli vakuutettu siinä maassa, minkä maan lipun alla laiva purjehtii.
  2. Siirrä jäsenyytesi välittömästi. Sinun tulee itse hoitaa vakuuttaminen oikeassa maassa. Ruotsin merimiesliiton (SEKO Sjöfolk) kotisivuilta www.seko.se, kohdasta A-kassan löydät tarvittavat yhteystiedot ja muuta tietoa. Kassan nimi on A-kassan för Service och Kommunikation. Kysy tarvittaessa lisätietoa suoraan Ruotsin merimiesliiton työttömyyskassalta.
  3. Ilmoita Suomen Merimies-Unionin jäsenrekisteriin kirjallisesti, että olet siirtänyt jäsenyytesi Ruotsiin. Ilmoituksesta tulisi ilmetä nimesi, osoitteesi, henkilötunnuksesi, SEKO:on liittymisajankohta, ilmoitus Kuljetusalan Työttömyyskassasta ja Suomen Merimies-Unionista eroamisesta sekä allekirjoitus ja päiväys.

Jos kyseessä on lyhytkestoinen sijaisuus/tuuraus Ruotsin lipun alla purjehtivalla aluksella, sinun ei ole välttämättä tarpeellista siirtää jäsenyyttäsi Ruotsiin. Ole aina yhteydessä SMU:n jäsenrekisteriin, jotta varmistut siitä, että olet vakuuttanut itsesi oikeassa maassa! Merimies-Unionin jäsenrekisteri palvelee sinua p. 09 6152 0257 / jasenrekisteri@smu.fi.

Kuinka toimia, kun työsuhde päättymässä Ruotsin lipun alla purjehtivalla aluksella ja asut Suomessa

Voit lähettää ensimmäisen päivärahahakemuksen kassalle, kun työttömyytesi on kestänyt ensimmäisen kalenteriviikon loppuun. Sen jälkeen hakemista jatketaan kalenterikuukausittain (meriala). Hakemus lähetetään työttömyyskassalle aina jälkikäteen, kun haettava jakso on jo kulunut.

Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme jäljennökset työsopimuksesta, työsuhteen päättämisilmoituksesta, työtodistuksesta, palkkatodistuksen vähintään 26:lta työssäoloehdon täyttävältä viikolta välittömästi työttömyyttä edeltäneeltä ajalta. Lisäksi tarvitsemme työnantajalta arbetsgivarintygin liitesivuineen (edellisen kassan siirtotietojen pyytämistä varten).

Lisäksi ilmoittauduttava viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi TE-toimistoon työnhakijaksi osoitteessa www.te-palvelut.fi sekä liityttävä ajoissa kassan jäseneksi, jotta se saa sen voimaan viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.

Lisäksi kassalle tulisi toimittaa muutosverokortti etuutta varten, sillä merityötuloa varten kirjoitettua verokorttia ei voida käyttää ansiopäivärahasta tehtävään ennakonpidätykseen. Verokortin etuutta varten voit tilata verottajalta osoitteesta www.vero.fi.  Verokortin tilausvaiheessa voit valita, että se lähetetään suoraan Kuljetusalan työttömyyskassalle.

Otin vastaan Uusi polku -sopimuksen. Miten haen päivärahaa?

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä työttömäksi työnhakijaksi Työ-ja elinkeinotoimistoon. Lähetä kassalle päivärahahakemus liitteineen, kun olet ollut työttömänä pari viikkoa. Työttömyyskassa määrittelee päivärahan suuruuden sinulle valmiiksi ja laskee tarkan jaksotusajan saamallesi tukipaketille. Suosittelemme sinua siis lähettämään hakemuksen heti työn päätyttyä, vaikka päivärahan maksu ei ala välittömästi työttömyyden alkaessa.


Toimita ensimmäisen hakemuksen liitteenä palkkatodistus 26:lta työssäoloehdon täyttävältä viikolta, kopio työtodistuksesta ja irtisanomisilmoitus tai sopimus työsuhteen päättymisestä (esim. Uusi polku -sopimus). Saatamme tarvita myös muita liitteitä.
Saat ensin päätöksen taloudellisen etuuden jaksotuksesta. Saat myös päätöksen mahdollisesta TE-toimiston antamasta karenssista. Karenssi ja taloudellisen etuuden jaksotus voivat kulua samanaikaisesti. Ensimmäisen päätöksen liitteenä saat kirjeen ja hakemuksen. Kirjeessä neuvotaan, miltä ajalta voit hakea seuraavan kerran työttömyysetuutta.


Muista pitää työnhakusi voimassa Te-palveluissa myös taloudellisen etuuden jaksotuksen aikana.